Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU SV. ANEŽKY ČESKEJ

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. ANEŽKY ČESKEJ

Hovoriť s Bohom znamená modliť sa.

Evanjelium:

„Ježiš rozpovedal svojim učeníkom podobenstvo, ako sa treba stále modliť a neochabovať: „V istom meste bol sudca, ktorý sa Boha nebál a ľudí nehanbil. Bola v tom meste aj vdova, ktorá k nemu chodila s prosbou: ‚Obráň ma pred mojím protivníkom.‘ Ale on dlho nechcel. No potom si povedal: ‚Hoci sa Boha nebojím a ľudí sa nehanbím, obránim tú vdovu, keď ma tak unúva, aby napokon neprišla a neudrela ma po tvári.‘“ A Pán povedal: „Počúvajte, čo hovorí nespravodlivý sudca! A Boh neobráni svojich vyvolených, čo k nemu volajú dňom i nocou, a bude k nim nevšímavý? Hovorím vám: Zaraz ich obráni. Ale nájde Syn človeka vieru na zemi, keď príde?“ Lk 18,1-8

Podcast:

Dnes, keď sa blížia posledné dni liturgického roka, nás Ježiš vyzýva, aby sme sa modlili a v modlitbe aby sme sa otvorili Bohu.

Boh, ktorý je naším Otcom, očakáva naše slová modlitby – rozhovoru. Ježiš to v Evanjeliách hovorí dosť často a my vieme, že hovoriť s Bohom znamená modliť sa. Naša modlitba je hlasom viery, našej viery v Neho, tiež našej dôvery, a bolo by skvelé, keby bola vždy prejavom našej lásky.

Vieme, že sa môžeme modliť tak, že budeme chváliť nášho Pána, ďakovať mu. Taktiež slovami, v ktorých prejavíme ľútosť nad tým, že sme boli slabí, a budeme prosiť o milosrdenstvo. Najčastejšie je však naša modlitba prosebná. A ak aj hneď nedostaneme to, o čo prosíme, už len samotný fakt, že sa môžeme obrátiť na Boha, vysvetliť Mu svoj smútok alebo svoje starosti, bude to znamenať to, že sme niečo dosiahli. A určite – aj keď nie hneď, ale nakoniec – dostaneme odpoveď.

V súvislosti s dnešným Evanjeliom svätý Ján Klimak hovorí: „Ten sudca, ktorý sa nebál Boha, nakoniec ustúpil naliehaniu vdovy, takže ho prestala vyčerpávať svojim prosením. Boh vykoná spravodlivosť voči duši, voči každej duši. Boh bude ako spravodlivý obchodník, On bude správne obchodovať s nami svojou láskyplnou starostlivosťou. On pohotovo vypočuje naše modlitby.“

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie