Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU SV. ANTONA PADUÁNSKEHO

Evanjelium:

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do nebeského kráľovstva. Počuli ste, že otcom bolo povedané: ‚Nezabiješ!‘ Kto by teda zabil, pôjde pred súd. No ja vám hovorím: Pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá. Kto svojmu bratovi povie: ‚Hlupák,‘ pôjde pred veľradu. A kto mu povie: ‚Ty bohapustý blázon,‘ pôjde do pekelného ohňa. Keď teda prinášaš dar na oltár a tam si spomenieš, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a choď sa najprv zmieriť so svojím bratom; až potom príď a obetuj svoj dar. Pokonaj sa včas so svojím protivníkom, kým si s ním na ceste, aby ťa protivník nevydal sudcovi a sudca strážnikovi a aby ťa neuvrhli do väzenia. Veru, hovorím ti: Nevyjdeš odtiaľ, kým nezaplatíš do ostatného haliera.“ /Mt 5, 20-26/

Podcast:

Zamyslenie:

Niekedy pozeráme okolo seba, aby sme vedeli, ako sa máme správať, ako sa zachovať v neznámej situácii. Tí druhí sa takto stávajú pre nás normou. Povieme si: „všetci tak robia.“ Nechcem byť iní, stačí, keď budem robiť tak, ako robia druhí. Prečo vytŕčať hlavu? Ježiš nám dnes hovorí provokatívne slová: „Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do nebeského kráľovstva.“ /Mt 5, 20/

Ježiš hovorí o rozličných prejavoch hnevu a nelásky. Z Jeho slov je jasné, že sú rozličné stupne prejavov nášho hnevu. On vie o všetkých jeho odtieňoch a nechce, aby sme si povedali, „veď to nie je až tak zlé, alebo veď všetci tak robia.“ Nechce, aby sme si zobrali naše okolie ako  normu pre naše správanie. Pozýva nás, aby sme sa usilovali byť lepší. Týka sa to všetkých oblastí nášho života, aj života viery. Naša „spravodlivosť“ musí byť väčšia, lebo je spravodlivosťou Ježišových nasledovníkov a cestou do Božieho kráľovstva.

Dnes je spomienka sv. Antona Paduánského. Vlastným menom sa volal Ferdinand a narodil sa v šľachtickej rodine v Lisabone. Už v pätnástich rokoch začal vážne premýšľať, v ktorom povolaní by najlepšie slúžil Bohu, preto sa rozhodol vstúpiť do kláštora augustiniánov neďaleko Lisabonu. Nenašiel tu však úplný pokoj, rušili ho návštevy príbuzných a priateľov, preto so súhlasom predstavených odišiel do kláštora v Coimbre. Tam bol vysvätený za kňaza. V tom čase tu vznikol františkánsky kláštor. Obdivoval túto rehoľu a zatúžil vstúpiť do nej, a tak sa ešte viac snažiť o dokonalosť. Bol prijatý a prijal meno Anton. Načas pôsobil ako misionár v Afrike. Pre zdravotné ťažkosti ho predstavení zavolali do Talianska. Žil v kláštore sv. Pavla pri Forli. Tam býval v pustovni, robil tie najnižšie práce, žil prísnym životom a bol šťastný, že nikto nepozná jeho pôvod ani vzdelanie. Raz pri kňazskej vysviacke žiadal biskup, aby niekto z bratov kázal. Všetci sa vyhovárali. Napokon predstavený kláštora rozkázal Antonovi, ktorý z poslušnosti vystúpil na kazateľnicu. Všetci žasli, keď počuli jeho slová. Antona potom ustanovili za učiteľa budúcich kňazov vo františkánskom ráde. Zomrel v roku 1231 v povesti svätosti a jeho hrob sa stal jedným z najnavštevovanejších miest.

Sochy tohto veľkého pomocníka nájdeme takmer v každom kostole. Nech nám jeho vzor i orodovanie pomáhajú usilovať sa o väčšiu „spravodlivosť,“ aby sme dosiahli nebeské kráľovstvo.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie