Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU SV. FAUSTÍNY KOWALSKEJ, PANNY

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. FAUSTÍNY KOWALSKEJ, PANNY

Evanjelium:

Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne.  Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť. Ak niekto neostane vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia ich do ohňa a zhoria. Ak ostanete vo mne a moje slová ostanú vo vás, proste, o čo chcete, a splní sa vám to. Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a stanete sa mojimi učeníkmi. (Jn 15,1-8)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes máme spomienku svätej Faustíny Kowalskej, poľskej rehoľníčky, ktorú sv. Ján Pavol II. svätorečil v roku 2000. Ježiš Kristus si ju vybral, aby sa stala apoštolkou Božieho milosrdenstva, čiže aby rozšírila vieru a úctu k Božiemu milosrdenstvu. 

„Ostaňte vo mne a ja vo vás“ (Jn 15, 4), hovorí Ježiš v dnešnom evanjeliu. Svätá Faustína zostala hlboko spojená s naším Pánom, zvlášť s jeho utrpením. Jej celý život spočíval v napodobňovaní Kristovej obety – bol to život žitý pre iných. Podľa Božej požiadavky ochotne ponúkala samú seba utrpeniu v spoločenstve s Bohom, aby tak odčinila hriechy iných. Boh prijal jej ponuku a svätá Faustína v skutočnosti veľmi trpela a zomrela na tuberkulózu. Ku koncu svojho života napísala: „Urob so mnou, čo chceš, Ježišu. Len mi daj silu trpieť. Keďže ma tvoja sila podporuje, všetko vydržím. Ó, duše, ako veľmi ich milujem“.

Vo svojom Denníčku píše aj o takomto rozhovore duše s Ježišom. Duša hovorí: „Pane, príčinou môjho smútku je, že napriek mojim úprim­ným predsavzatiam stále upadám do tých istých chýb. Ráno si dávam predsavzatia a večer vidím, ako veľmi som sa vzdialila od týchto predsavzatí.”
Ježiš odpovedá: „Vidíš, dieťa moje, čím si sama zo seba. Príčinou tvojich pádov je, že sa príliš spoliehaš sama na seba a málo sa opieraš o mňa. Ale nech ťa to príliš nezarmucuje. Máš do činenia s Bohom milosrdenstva, tvoja bie­da ho nevyčerpá..“

Boh nám dovolil spoznať svoje nekonečné Milosrdenstvo: Ponúka nám ho, ale nechce nám ho nanútiť. Preto potrebuje hlásateľov svojej Milosrdnej lásky. Aj dnes Pán hovorí každému z nás, ako to urobil svätej Faustíne: „Žíznim, žíznim po spáse duší, pomôž mi, zachraňovať duše. Spoj svoje utrpenie s mojím umučením a obetuj nebeskému Otcovi za hriešnikov.“

Aplikácia:

Citát sv. Faustíny: „Boh nám niekedy niečo vezme, pretože nám pripravuje niečo lepšie, čím ho viac oslávime.“ Presvedčil som sa už o tom?

Božie milosrdenstvo šírim aj tak, že napĺňam slová Pána: „Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec!“. Komu dnes môžem preukázať milosrdenstvo, či odpustiť?  

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie