Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU SV. FAUSTINY KOWALSKEJ

Evanjelium:

Pán si vyvolil iných sedemdesiatich dvoch a po dvoch ich poslal pred sebou do každého mesta a na každé miesto, kam sa sám chystal ísť. A povedal im: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu! Choďte! Hľa, posielam vás ako baránkov medzi vlkov. Nenoste mešec ani kapsu ani obuv a cestou nikoho nepozdravujte! Keď vojdete do niektorého domu, najprv povedzte: ‚Pokoj tomuto domu!‘ Ak tam bude syn pokoja, váš pokoj na ňom spočinie; ak nie, vráti sa k vám. V tom dome potom ostaňte, jedzte a pite, čo majú, lebo robotník si zaslúži svoju mzdu. Neprechádzajte z domu do domu! A keď prídete do niektorého mesta a prijmú vás, jedzte, čo vám predložia, uzdravujte chorých, čo sú v ňom, a povedzte im: ‚Priblížilo sa k vám Božie kráľovstvo.‘ Keď prídete do niektorého mesta a neprijali by vás, vyjdite do jeho ulíc a povedzte: ‚Striasame na vás aj prach, čo sa nám vo vašom meste prilepil na nohy. Ale vedzte, že sa priblížilo Božie kráľovstvo!‘ Hovorím vám, že Sodomčanom bude v onen deň ľahšie ako takému mestu.“ (Lk 10, 1-12)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes je sviatok svätej Faustíny Kowalskej (Poľsko, 1905-1938), ktorú svätý Ján Pavol II. kanonizoval v roku 2000. Ježiš Kristus si ju vybral za svoju “sekretárku”, aby šírila úctu k Božiemu milosrdenstvu.

“Zostaňte vo mne, ako ja zostávam vo vás” (Jn 15, 4), povedal nám Ježiš Kristus. Svätá Faustína zostala veľmi pripútaná k nášmu Pánovi a zvlášť spojená s jeho umučením. Sestra Faustína, verný obraz Božieho milosrdenstva, veľkodušne obetovala svoj život na odčinenie hriechov ľudstva a za spásu duší. Boh prijal jej ponuku a svätá Faustína v skutočnosti zomrela ranená mnohými bolesťami, ktoré trpezlivo znášala celé roky. Ku koncu svojho života napísala: “Urob so mnou, čo chceš, ó, Ježišu. Len mi daj silu trpieť. Keďže ma tvoja sila podporuje, všetko vydržím. Ó, duše, ako veľmi ich milujem.” Ježiša nemožno prekročiť vo veľkorysosti: “Ak zostanete vo mne… proste o všetko, čo chcete, a stane sa vám” (porov. Jn 15, 7). Láska svätej Faustíny k Ježišovi bola taká veľká, že svojím utrpením akoby “zviazala Pánovi ruky”: “raz mi Pán povedal: ‘Tvoja dôvera a láska obmedzujú moju spravodlivosť a ja nemôžem uložiť trest, lebo mi v tom brániš’. Ó, aká veľká je sila duše naplnenej dôverou!” Dokonca aj celé národy vďačia za svoju existenciu prostredníctvu sestry Faustíny.

Boh nám dovolil spoznať svoje nekonečné Milosrdenstvo: Ponúka nám ho, ale nechce nás nútiť, aby sme ho prijali. Preto potrebuje hlásateľov svojej Milosrdnej lásky. Aj dnes Pán hovorí každému z nás, ako to urobil svätej Faustíne: “Potrebujem tvoje utrpenie na záchranu duší. Spojte svoje utrpenie s mojím utrpením a obetujte ich nebeskému Otcovi za hriešnikov.”

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie