Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU SV. JOACHIMA A ANNY, RODIČOV PANNY MÁRIE

Podcast:

Evanjelium:

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Blahoslavené sú vaše oči, že vidia, aj vaše uši, že počujú. Veru, hovorím vám: Mnohí proroci a spravodliví túžili vidieť, čo vidíte vy, ale nevideli, a počuť, čo vy počúvate, ale nepočuli.“ (Mt 13,16-17)

Zamyslenie:

Dnešné evanjelium o hovorí šťastí. Určite všetci ľudia majú v sebe túžbu byť šťastnými. Ak sa niekoho spýtame: „chcel by si byť šťastný?“, vždy nasleduje tá istá odpoveď: „áno, chcel by som byť šťastný“. Ale pokiaľ ide o určenie čo je skutočným šťastím, tam už nie je zhoda. Ježiš hovorí pri rôznych príležitostiach o pravom šťastí a o tom, kde ho môžeme nájsť. Pri opakovaní slov v dnešnom evanjeliu, Ježiš vyhlasuje, že šťastie nachádzame vtedy, keď ho vidíme a keď počúvame jeho slová, lebo s jeho príchodom nastala rozhodujúca doba (porov. Hebr 1,1-2), takže už pri pohľade na neho môžeme hovoriť o tom, čo bolo pred ním a čo je po ňom. Preto ako prípravu na nastávajúcu novú dobu, Boh použil ľudské prostriedky: aby sa stal súčasťou našej histórie, Syn potrebuje matku a touto matkou bude Mária, pričom Panna Mária tiež potrebuje rodičov a nimi sú Joachim a Anna. Bez toho, aby o tom vedeli, stanú sa starými rodičmi Mesiáša. Joachim a Anna by mohli túto situáciu opísať použitím slov sv. Pavla z Listu Efezanom (1,9-10): „nám dal poznať tajomstvo svojej vôle podľa svojho dobrotivého rozhodnutia, čo si v ňom predsavzal uskutočniť v plnosti času“.

Sv. Ján Damascénsky veľmi výstižne blahoželá požehnanému páru týmito slovami: „Joachim a Anna, akí ste požehnaní a bez poškvrny! Stanete sa známymi pre ovocie, ktoré ste priniesli.“ Akí šťastní musia byť rodičia, ktorí majú synov obdivujúcich ich vzájomnú vernosť a ktorí sú vďační za ich šľachetné správanie, skrze ktoré dostali svoj ľudský a kresťanský život. Ale akí šťastní musia byť aj tí synovia, ktorí majú to šťastie, že viac a lepšie poznajú Ježiša Krista, lebo ich kresťansky formovali ich rodičia a ukazovali im príklad rodinného života prostredníctvom modlitby.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci Spoločnosti Božieho Slova
 pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie