Zamyslenia

Zamyslenie na spomienku sv. Jozefa Freinademetza

„Ježiš začal opäť učiť pri mori. Okolo neho sa zhromaždil veľký zástup. Preto nastúpil na loď na mori a sadol si; a celý zástup bol na brehu. Učil ich veľa v podobenstvách a v svojom učení im hovoril: „Počúvajte! Rozsievač vyšiel rozsievať. Ako sial, jedno zrno padlo na kraj cesty; prileteli vtáky a pozobali ho.
Druhé padlo na skalnatú pôdu, kde nemalo veľa zeme, a hneď vzišlo, lebo nebolo hlboko v zemi; ale keď vyšlo slnko, zahorelo, a pretože nemalo koreňa, uschlo.
Iné zasa padlo do tŕnia, ale tŕnie vyrástlo, udusilo ho a ono neprinieslo úrodu.
Iné zrná padli do dobrej zeme; vzišli, rástli a priniesli úrodu: jedno tridsaťnásobnú, druhé šesťdesiatnásobnú a iné stonásobnú.“
A povedal: „Kto má uši na počúvanie, nech počúva!“
Mk 4,1-20

Počas môjho života som sa už viackrát pozastavil nad dnešnou časťou evanjelia o rozsievačovi. Neprestáva ma udivovať, že …

… sa mi vždy pri
čítaní Svätého Písma poodhalí čoraz zaujímavejšia myšlienka.

Počul som už raz
napríklad homíliu o „márnotratnom“ rozsievačovi. Veď predsa, ktorý rozumný
človek by sial na kraj cesty, do skál alebo do tŕnia? Vo svojom vnútri si
pomasírujeme naše ego, že ja by som to takým spôsobom isto nespravil, ja by som
bol rozumný rozsievač 🙂 .. a v tom si môžem uvedomiť veľkosť
a lásku Boha, nášho Otca.

On je nielen
ochotný svojou snahou a milosťou zasiať kúsky svojej lásky aj na úplný
kraj nášho chápania, ale robí to dokonca neustále. Fascinuje ma neuzatvorený
koniec! Ježiš na konci nepovedal: „ … tak zožneme zrná, ktoré priniesli úrodu
a máme fajront!“. Ale povedal, že zrná „vzišli, rástli a priniesli
úrodu: jedno tridsaťnásobnú, druhé šesťdesiatnásobnú a iné stonásobnú.“

Preto aj keď sa
niekedy môžeme cítiť ako neužitoční, nehodní, bojazliví, chvíľkoví alebo
v akejkoľvek inej roli, ktorá je napísaná v evanjeliu, rád by som nás
všetkých povzbudil k tomu, že žiaden dobrý rozsievač nerozseje len jeden rok.
A už dupľom nie, pokiaľ mu niektoré zrná prinesú stonásobnú úrodu! Verím,
že Pán Boh má s nami plány, veľké plány a nebojí sa to skúsiť „aj na
ďalší rok“.

Aplikácia

1/ Chcem dať Bohu
príležitosť opätovne zasiať Jeho slovo do môjho srdca? Chodím pravidelne na
svätú spoveď?

2/ Snažím sa priniesť Bohu tú najlepšiu „niekoľkonásobnú úrodu“? Nie som niekedy príliš zahľadený do svojich problémov a nevšímam si „dobrú pôdu“ v ktorej som zasiaty?

3/ Venujem svojim najbližším a rodine dostatočnú pozornosť? Nie som tým steblom, ktoré berie živiny všetkým naokolo a nakoniec sa pod ťarchou klasu, ktorý by chcelo vydať zlomí a zhnije?

Adam

slobodný, študent, 23 rokov

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie