Zamyslenie na spomienku sv. Jozefa Freinademetza

„Ježiš začal opäť učiť pri mori. Okolo neho sa zhromaždil veľký zástup. Preto nastúpil na loď na mori a sadol si; a celý zástup bol na brehu. Učil ich veľa v podobenstvách a v svojom učení im hovoril: „Počúvajte! Rozsievač vyšiel rozsievať. Ako sial, jedno zrno padlo na kraj cesty; prileteli vtáky a pozobali ho.
Druhé padlo na skalnatú pôdu, kde nemalo veľa zeme, a hneď vzišlo, lebo nebolo hlboko v zemi; ale keď vyšlo slnko, zahorelo, a pretože nemalo koreňa, uschlo.
Iné zasa padlo do tŕnia, ale tŕnie vyrástlo, udusilo ho a ono neprinieslo úrodu.
Iné zrná padli do dobrej zeme; vzišli, rástli a priniesli úrodu: jedno tridsaťnásobnú, druhé šesťdesiatnásobnú a iné stonásobnú.“
A povedal: „Kto má uši na počúvanie, nech počúva!“
Mk 4,1-20

Počas môjho života som sa už viackrát pozastavil nad dnešnou časťou evanjelia o rozsievačovi. Neprestáva ma udivovať, že …

… sa mi vždy pri čítaní Svätého Písma poodhalí čoraz zaujímavejšia myšlienka.

Počul som už raz napríklad homíliu o „márnotratnom“ rozsievačovi. Veď predsa, ktorý rozumný človek by sial na kraj cesty, do skál alebo do tŕnia? Vo svojom vnútri si pomasírujeme naše ego, že ja by som to takým spôsobom isto nespravil, ja by som bol rozumný rozsievač 🙂 .. a v tom si môžem uvedomiť veľkosť a lásku Boha, nášho Otca.

On je nielen ochotný svojou snahou a milosťou zasiať kúsky svojej lásky aj na úplný kraj nášho chápania, ale robí to dokonca neustále. Fascinuje ma neuzatvorený koniec! Ježiš na konci nepovedal: „ … tak zožneme zrná, ktoré priniesli úrodu a máme fajront!“. Ale povedal, že zrná „vzišli, rástli a priniesli úrodu: jedno tridsaťnásobnú, druhé šesťdesiatnásobnú a iné stonásobnú.“

Preto aj keď sa niekedy môžeme cítiť ako neužitoční, nehodní, bojazliví, chvíľkoví alebo v akejkoľvek inej roli, ktorá je napísaná v evanjeliu, rád by som nás všetkých povzbudil k tomu, že žiaden dobrý rozsievač nerozseje len jeden rok. A už dupľom nie, pokiaľ mu niektoré zrná prinesú stonásobnú úrodu! Verím, že Pán Boh má s nami plány, veľké plány a nebojí sa to skúsiť „aj na ďalší rok“.

Aplikácia

1/ Chcem dať Bohu príležitosť opätovne zasiať Jeho slovo do môjho srdca? Chodím pravidelne na svätú spoveď?

2/ Snažím sa priniesť Bohu tú najlepšiu „niekoľkonásobnú úrodu“? Nie som niekedy príliš zahľadený do svojich problémov a nevšímam si „dobrú pôdu“ v ktorej som zasiaty?

3/ Venujem svojim najbližším a rodine dostatočnú pozornosť? Nie som tým steblom, ktoré berie živiny všetkým naokolo a nakoniec sa pod ťarchou klasu, ktorý by chcelo vydať zlomí a zhnije?

Adam

slobodný, študent, 23 rokov

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie