Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU SV. JOZEFA ROBOTNÍKA

Evanjelium:

Ježiš prišiel do svojej vlasti a učil ich v synagóge. Oni sa divili a hovorili: „Skade má tento takú múdrosť a
zázračnú moc? Vari to nie je tesárov syn? Nevolá sa jeho matka Mária a jeho bratia Jakub a Jozef, Šimon a
Júda? A nie sú u nás všetky jeho sestry? Skadeže má toto všetko?“ A pohoršovali sa na ňom. Ale Ježiš im
povedal: „Proroka si všade uctia, len nie v jeho vlasti a v jeho dome.“ A pre ich neveru tam neurobil veľa
zázrakov.
(Mt 13,54-58)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes slávime sviatok svätého Jozefa Robotníka. Je to sviatok, keď si máme oddýchnuť od každodenných
povinností a zároveň si aj pripomenúť Medzinárodný deň práce. Cirkev nám dnes ponúka príklad svätého
Jozefa, tesára z Nazareta, ktorý bol vzorným robotníkom, udržiaval svoju rodinu a rozvíjal svoje povolanie.
To je normálny spôsob života v našom svete; zarábať si na chlieb v pote tváre. Ľudské práva nám hovoria,
že každý z nás má právo na dôstojnú a dobre platenú prácu. Takto si plníme svoje povinnosti a dostávame
plat, ktorý si zaslúžime. Svätý Ambróz hovorí, že „je zločinom odoprieť človeku plat, ktorý potrebuje na
živobytie“. Dnes sa Cirkev modlí za svet práce, aby si každý pracovník mohol plniť svoje povinnosti a žiť
dôstojne. Dnešné evanjelium nám aj predstavuje Ježiša ako „syna tesára“ (Mt 13, 56) v Nazarete, kde vyrastal a kde prežil väčšinu svojho pozemského života. Obyvatelia Nazareta však Ježišovu osobu v skutočnosti nepoznali. Mysleli, že ho veľmi dobre poznajú, ale v skutočnosti ho vôbec nepoznali. Preto si nevedeli vysvetliť odkiaľ berie svoju múdrosť a moc konať zázraky. Ako je to s nami, kresťanmi? Aj my patríme k jeho ľudu, k Božiemu ľudu, a predsa sa nám môže stať to isté čo Nazaretčanom – to, že ho dobre nepoznali. Ak sa dokážeme naučiť veľa dobrého od ktoréhokoľvek iného človeka, o to viac sa môžeme naučiť od Ježiša. Počúvaním každodenného evanjelia môžeme Ježiša hlbšie spoznať a naučiť sa veľa o tom, ako žiť jeho evanjelium. Takto môžeme obohatiť svoj život a svoju vieru. Vyprosujme si to od svätého Jozefa, ktorý poznal Ježiša tak ako nik iný, poznal jeho identitu, staral sa o neho a miloval ho.

Aplikácia:

  • Aký mám vzťah k práci? Je pre mňa darom na posväcovanie seba i blížnych? Dokážem uprostred práce vnímať Boha?

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie