Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU SV. KAROLA LWANGU A SPOLOČNÍKOV, MUČENÍKOV

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. KAROLA LWANGU A SPOLOČNÍKOV, MUČENÍKOV

Evanjelium:

Keď sa Ježiš zjavil svojim učeníkom a jedol s nimi, opýtal sa Šimona Petra: „Šimon, syn Jánov, miluješ ma väčšmi ako títo?“ Odpovedal mu: „Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád.“ Ježiš mu povedal: „Pas moje baránky!“ Opýtal sa ho aj druhý raz: „Šimon, syn Jánov, miluješ ma?“ On mu odpovedal: „Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád.“ Ježiš mu povedal: „Pas moje ovce!“ Pýtal sa ho tretí raz: „Šimon, syn Jánov, máš ma rád?“ Petra zarmútilo, že sa ho tretí raz spýtal: „Máš ma rád?“, a povedal mu: „Pane, ty vieš všetko, ty dobre vieš, že ťa mám rád.“ Ježiš mu povedal: „Pas moje ovce! Veru, veru, hovorím ti: Keď si bol mladší, sám si sa opásal a chodil si, kade si chcel. Ale keď zostarneš, vystrieš ruky, iný ťa opáše a povedie, kam nechceš.“ To povedal, aby naznačil, akou smrťou oslávi Boha. Ako to povedal, vyzval ho: „Poď za mnou!“ (Jn 21, 15-19)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes si pripomíname pamiatku ugandských mučeníkov: Karola Lwangu a jeho nasledovníkov, ktorí boli zavraždení v rokoch 1885 až 1887 krutosťou kráľa Mwangy a jeho nenávisťou voči viere vyznávanej pre Ježiša a preto, že odmietli pristúpiť na kráľovské sexuálne návrhy. Zahynulo 22 katolíkov: najmladší z nich, dvanásťročný svätý Kizito. Bola medzi nimi aj desiatka anglikánov. Bolo to veľmi ekumenické mučeníctvo. Kým boli uväznení, svätý Karol Lwanga ich povzbudzoval k vernosti tým, že ich posilňoval vo viere a láske k Ježišovi. Prvý zomrelý, Joseph Balikuddembe, pred umučením povedal svojmu katovi: “Povedzte kráľovi, že zomierame nespravodlivo, ale odpúšťame mu; a povedzte mu, aby sa aj on kajal”.

Namungongo s katedrálou zasvätenou mučeníkom je symbolom, všetkých ugandských kresťanských cirkví, a to nielen katolíckej viery. Ugandskí mučeníci boli prenasledovaní a umučení “pre spravodlivosť”. Ich cnosť a svätosť boli pre nespravodlivých odporné.

Pápež často zdôrazňoval, že Cirkev potrebuje viac svedkov než učiteľov. Mučeníci sú takí už z definície, keďže slovo “mučeník” znamená “svedectvo”. Ugandskí mučeníci boli autentickými svedkami Ježiša, bez strachu a hanby, hoci ich

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie