Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU SV. PAVLA MIKIHO A SPOLOČNÍKOV

Evanjelium:

Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna, i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“ (Mk 28,16-20)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes slávime sviatok svätého Pavla Mikiho a spoločníkov, japonských mučeníkov zo 16. storočia. Podobne ako jedenásť apoštolov v deň Nanebovstúpenia Ježiša Krista, aj oni išli na „horu“. V ich prípade to bola hora ukrižovania, ktoré sa konalo v meste Nagasaki. Na pamiatku mučeníkov – parafrázujúc slová pápeža Františka – je viac ako kedykoľvek predtým dobré, že príbeh Cirkvi „je slávnym príbehom obetí“.

Príbeh mučeníckej smrti týchto svätých opisuje atmosféru modlitby v čase už mučeníckej smrti. Oni dokazovali svoju lásku k Bohu nad všetko ostatné, dokonca aj nad svoj vlastný život. Jeden z nich, brat Martin, ďakoval Bohu spevom žalmov a pridal verš: „In manus tuas Domine“ – „V Tvojich rukách Pane“.

Okrem toho sa v tom istom rozprávaní uvádza, ako Pavol Miki – už z kríža – sa až do poslednej chvíle snažil povzbudzovať svojich bratov, aby stali verní Pánovi a aj v ťažkej chvíli aby ostali, stále pri ňom. Okrem iného mal povedať: „Ja s radosťou odpúšťam cisárovi a všetkým, ktorí sa usilovali o moju smrť. Prosím ich, aby hľadali krst a aby sa sami stali kresťanmi“.

Každá situácia, každá okolnosť, bez ohľadu na to, ako nepriateľská je, taká či onaká, môže byť príležitosťou evanjelizovať. Pápež František povedal: „Zlo nášho sveta nesmie byť zámienkou na oslabenie našej angažovanosti a nášho zápalu: vnímajme ich ako výzvy ktoré nám môžu pomôcť rásť.“ Božia pomoc nás nenechá samých, ani v tých najťažších chvíľach.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie