Zamyslenie na spomienku sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi

„Prišla Ježišova matka a jeho bratia. Zostali vonku a dali si ho zavolať. Okolo neho sedel zástup. Povedali mu: „Vonku ťa hľadá tvoja matka, tvoji bratia a tvoje sestry.“
On im odvetil: „Kto je moja matka a moji bratia?“ Rozhliadol sa po tých, čo sedeli okolo neho, a povedal: „Hľa, moja matka a moji bratia. Lebo kto plní Božiu vôľu, je môj brat i moja sestra i matka.“
Mk 3, 31-35

Keď je v našom živote všetko v poriadku, cítiť Božiu prítomnosť a lásku je ľahké. V ťažkých a bolestivých časoch sme však v pokušení viniť Boha za to, že …

… sa nám nedarí, že na nás Boh zabudol. Hľadáme vysvetlenia a snažíme sa riadiť svoj život podľa toho, aby to vyhovovalo nám a ak sa tak nedeje, sme nahnevaní – na svet, na Boha.

Nedávno mnohých z nás veľmi zasiahla správa o havárii autobusu a o veľkom počte mŕtvych, ktorých väčšina bola vo veku mojich detí. Možno si mnohí z nás kladú otázku – kde bol vtedy Boh? Kde bol Boh, keď mama dvoch malých detí, ktorá s rodinou utiekla pred vojnou, podľahla ťažkej chorobe a ony ostali samé s otcom v cudzej krajine? Akosi zabúdame na to, že sa vždy deje Božia vôľa, na to, že nám Boh našich blízkych len na chvíľu akoby požičal.

Častokrát si naplánujeme veci a keď sa neuskutočnia podľa našich predstáv, sme nespokojní, nahnevaní, rozčarovaní. Sme presvedčení o tom, že tak, ako to chceme my, je to najlepšie a len tak to má byť. Zabúdame na to, čo chce náš Otec, ten, ktorý nás tak veľmi miluje, že neváhal obetovať vlastného Syna, aby nás zachránil.

Čo Pán chce, to sa stane, preto sa naučme hľadať vo všetkom Božiu vôľu. Potrebuješ kroje pre deti na jasličkovú pobožnosť a v deň, kedy to začneš riešiť, ti pošle do cesty bývalú spolužiačku, ktorá práve dala ušiť desať detských krojov. Náhoda? Nie, Božie riadenie. Jeho milosť!

Všetko, čo sa deje na tomto svete, je dočasné, a všetko, čo sa v našom živote udeje, je len prostriedkom na dosiahnutie nášho cieľa, ktorým je stretnutie sa s Ním.

Ježiš je pripravený prijať ma za svojho brata, za svoju sestru i matku a plnenie Božej vôle mi ukazuje, ako prijímam toto Jeho pozvanie.

Aplikácia:

1/ Si presvedčený o tom, že čokoľvek sa deje v tvojom živote, dobré alebo zlé, je Božia vôľa?

2/ Dôveruješ Bohu v tom, že to, čo pre teba pripravil, je to najlepšie k dosiahnutiu vášho spoločného cieľa?

Monika

vydatá, referentka vo verejnej správe, 41 rokov

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie