Zamyslenia

Zamyslenie na spomienku sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi

„Prišla Ježišova matka a jeho bratia. Zostali vonku a dali si ho zavolať. Okolo neho sedel zástup. Povedali mu: „Vonku ťa hľadá tvoja matka, tvoji bratia a tvoje sestry.“
On im odvetil: „Kto je moja matka a moji bratia?“ Rozhliadol sa po tých, čo sedeli okolo neho, a povedal: „Hľa, moja matka a moji bratia. Lebo kto plní Božiu vôľu, je môj brat i moja sestra i matka.“
Mk 3, 31-35

Keď je v našom živote všetko v poriadku, cítiť Božiu prítomnosť a lásku je ľahké. V ťažkých a bolestivých časoch sme však v pokušení viniť Boha za to, že …

… sa nám nedarí, že na nás Boh zabudol. Hľadáme vysvetlenia a snažíme sa riadiť svoj život podľa toho, aby to vyhovovalo nám a ak sa tak nedeje, sme nahnevaní – na svet, na Boha.

Nedávno mnohých
z nás veľmi zasiahla správa o havárii autobusu a o veľkom počte
mŕtvych, ktorých väčšina bola vo veku mojich detí. Možno si mnohí z nás kladú
otázku – kde bol vtedy Boh? Kde bol Boh, keď mama dvoch malých detí, ktorá
s rodinou utiekla pred vojnou, podľahla ťažkej chorobe a ony ostali
samé s otcom v cudzej krajine? Akosi zabúdame na to, že sa vždy deje
Božia vôľa, na to, že nám Boh našich blízkych len na chvíľu akoby požičal.

Častokrát si
naplánujeme veci a keď sa neuskutočnia podľa našich predstáv, sme
nespokojní, nahnevaní, rozčarovaní. Sme presvedčení o tom, že tak, ako to
chceme my, je to najlepšie a len tak to má byť. Zabúdame na to, čo chce
náš Otec, ten, ktorý nás tak veľmi miluje, že neváhal obetovať vlastného Syna,
aby nás zachránil.

Čo Pán chce,
to sa stane, preto sa naučme hľadať vo všetkom Božiu vôľu. Potrebuješ kroje pre
deti na jasličkovú pobožnosť a v deň, kedy to začneš riešiť, ti pošle do cesty
bývalú spolužiačku, ktorá práve dala ušiť desať detských krojov. Náhoda? Nie,
Božie riadenie. Jeho milosť!

Všetko, čo sa
deje na tomto svete, je dočasné, a všetko, čo sa v našom živote udeje,
je len prostriedkom na dosiahnutie nášho cieľa, ktorým je stretnutie sa
s Ním.

Ježiš je
pripravený prijať ma za svojho brata, za svoju sestru i matku a plnenie Božej
vôle mi ukazuje, ako prijímam toto Jeho pozvanie.

Aplikácia:

1/ Si presvedčený o tom, že čokoľvek sa deje v tvojom živote, dobré alebo zlé, je Božia vôľa?

2/ Dôveruješ Bohu v tom, že to, čo pre teba pripravil, je to najlepšie k dosiahnutiu vášho spoločného cieľa?

Monika

vydatá, referentka vo verejnej správe, 41 rokov

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie