Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU SV. VINCENTA DE PAUL

Evanjelium:

Keď sa napĺňali dni, v ktoré mal byť Ježiš vzatý zo sveta, pevne sa
rozhodol ísť do Jeruzalema a poslal pred sebou poslov. Oni sa vydali na
cestu a prišli do istej samarijskej dediny, aby mu pripravili nocľah. Ale neprijali
ho, lebo mal namierené do Jeruzalema. Keď to videli učeníci Jakub a Ján,
povedali: „Pane, máme povedať, aby zostúpil oheň z neba a zničil ich?“ On
sa obrátil a pokarhal ich. A odišli do inej dediny.
(Lk 9, 51-56)

Podcast:

Zamyslenie:
Dnes, na pamiatku svätého Vincenta de Paul, chudobného medzi
chudobnými, sme vyzvaní, aby sme sa zamysleli nad svojím okolím a
uvedomili si sociálne, duchovné a ekonomické potreby a problémy, ktoré nás
obklopujú. “Cirkev vychádza” na najodľahlejšie najprísnejšie existenčné
periférie, ako nás žiada pápež František: “Snívam o “misionárskom živote”,
teda o misionárskom impulze schopnom všetko premeniť, aby sa zvyky,
spôsoby konania, časy a rozvrhy, jazyk a štruktúry Cirkvi vhodne nasmerovali
na evanjelizáciu dnešného sveta, a nie na jej sebazáchovu.” Je absolútne
nevyhnutné, aby sme súcitili so sebou samými i s druhými v toľkých biedach,
ktoré nás často napádajú: strach, prenasledovanie, nedostatok jedla či
lásky… Nechajme “byť” a “robiť” chudobnými v službe Bohu chudobnejších,
ktorí podľa charizmy svätého Vincenta de Paul “musia byť vždy našimi pánmi
a vládcami”. Predstavujú samotného Krista, ktorý sa rozhodol byť
chudobným. Vždy z obnoveného ducha našej duše, aby sme prekonali
skľúčenosť a rozčarovanie, ktoré nás v toľkých chvíľach postihuje. Takto
prekonáme smutný a skľúčený obraz, ktorý sa opakuje v našich časoch a na
toľkých miestach, dokonca aj v živote tých, ktorí sa nazývajú kresťanmi,
takmer ako “ovce bez pastiera”, aby sme sa dokázali znovu narodiť pre Božiu
lásku, “pre spásu a útechu všetkých”, ako nás žiada svätý Vincent de Paul.
Musíme sa dobrovoľne dať do služby druhým: “Žatva je veľká” (Mt 9, 37).
Láska Ježiša Krista nás núti v diele vykúpenia, ktoré začal, keď obetoval svoj
život na kríži za spásu všetkých. Nás robotníkov je málo, ale s touto láskou
sme povolaní robiť to, čo od nás žiada láska.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie