Zamyslenia

Zamyslenie na spomienku svätého Jána Boska

„Po roku, v čase, keď králi tiahnu do boja, poslal Dávid Joaba a s ním svojich sluhov a celý Izrael; spustošili Amončanov a obliehali Rabu. Dávid však ostal v Jeruzaleme.”
2 Sam 11, 1-4a. 5-10a. 13-17

Asi každý pozná príbeh kráľa Dávida a aj to, ako nechal zomrieť Uriáša. Je to vskutku hrozný skutok. Vedome vydať príkaz, ktorý …

… vedie k smrti človeka. No zaujímavý je aj začiatok čítania: “Dávid však ostal v Jeruzaleme”. Nebolo nič neobvyklé na tom, že králi kráčali na čele svojich vojsk do boja. Či už preto, aby udržali poriadok, pomohli pri taktických poradách, zdvihli morálku alebo potrestali neposlušnosť.

Aj
samotný Samuel poukazuje na to, že to bol čas, keď “králi tiahli do boja”. No Dávid
ostáva za hradbami Jeruzalemu, v pohodlí svojho paláca. A tu sa začína celá
genéza jeho hriechu – skrze lenivosť, cez ktorú ostal v Jeruzaleme sa dostáva k
smilstvu s vydatou ženou. A keď sa dozvie, že je tehotná, vydáva také príkazy,
ktoré vedú k smrti človeka, ktorý sa stáva nepohodlným.

Možno
aj my sa nachádzame niekedy v stave, že hrešíme v niečom menšom, nevinnejšom.
Možno si dokonca aj tento hriech tak trochu tolerujeme a nepracujeme na jeho
odstránení – veď predsa to je len maličkosť. No paktovanie s hriechom nikdy k
ničomu dobrému neviedlo – aj v prípade kráľa Dávida to len oslabilo jeho pevnú
vôľu a vzdialilo od Boha. Zlo má totiž tendenciu sťahovať nižšie a potápať ľudí
hlbšie. Preto sa vo všetkom, bez ohľadu na to, ako bezvýznamné a zanedbateľné
sa to zdá byť, pripodobňujme a približujme Kristovým ideálom.

Aplikácia:

1/ Ktoré moje hriechy ma vedú k ďalším hriechom a konaniu zla?

2/ Viem sa im nejako vyvarovať?

Tomáš

slobodný, informatik, 26 rokov

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie