Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU SVÄTÝCH TIMOTEJA A TÍTA, BISKUPOV

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTÝCH TIMOTEJA A TÍTA, BISKUPOV

Evanjelium:

Tu prišla jeho matka a jeho bratia. Zostali vonku a dali si ho zavolať. Okolo neho sedel zástup. Povedali mu: „Vonku ťa hľadá tvoja matka, tvoji bratia a tvoje sestry.“ On im odvetil: „Kto je moja matka a moji bratia?“ Rozhliadol sa po tých, čo sedeli okolo neho, a povedal: „Hľa, moja matka a moji bratia. Lebo kto plní Božiu vôľu, je môj brat i moja sestra, i matka.“ (Mk 3,31–35)

Zamyslenie:

Dnes nachádzame Ježiša
obklopeného davom ľudí, ale aj vo veľmi kompromitujúcej scéne. Ježišovi
najbližší príbuzní pricestovali z Nazareta a Kafarnauma. Keď však videli to
veľké množstvo ľudí okolo Ježiša, rozhodli sa počkať vonku a namiesto toho si
ho dali zavolať. Dav mu hovorí: „Tvoja matka a tvoji bratia sú vonku a prosia o
teba. Odpovedal: „Kto je moja matka a moji bratia?“ (Mk 3,31).

Ježišova odpoveď v
žiadnom prípade nie je odmietnutím voči jeho príbuzným. Ježiš sa od nich
vzdialil preto, aby nasledovali Boha, vzdáva sa ich nie pre nedostatok citov,
ale preto, že úplne patrí Bohu Otcovi. Ježiš Kristus žil to, čo očakáva od
svojich učeníkov.

Ježiš si vybral duchovnú
rodinu namiesto svojej pozemskej. Pozerá na tých, ktorí sedia vedľa neho, a
hovorí: „Hľa, moja matka a moji bratia. Lebo kto plní Božiu vôľu, je môj brat i moja sestra, i
matka.“ (Mk 3,34-35). 

Snaží sa nám Ježiš
povedať, že jeho jedinými príbuznými sú tí, ktorí ho pozorne počúvajú?
Samozrejme, že nie! Jeho príbuzní nie sú tí, ktorí ho počúvajú, ale tí, ktorí
počúvajú a dodržiavajú Božiu vôľu: to sú tí, ktorí sú jeho bratom, sestrou, i
matkou …

Ježiš nabáda tých, ktorí tam sedia – a všetkých ostatných -, aby vstúpili do svojich sŕdc v duchovnom spoločenstve s ním tým, že budú konať v súlade s Božskou vôľou. Zároveň však chváli aj svoju matku, Pannu Máriu, ktorá je vždy požehnaná za to, že uverila.

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti
Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie