Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU VŠETKÝCH VERNÝCH ZOSNULÝCH

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU VŠETKÝCH VERNÝCH ZOSNULÝCH

Keď prišli na miesto, ktoré sa volá Lebka, ukrižovali jeho i zločincov: jedného sprava, druhého zľava. A jeden zo zločincov, čo viseli na kríži, sa mu rúhal: “Nie si ty Mesiáš?! Zachráň seba i nás!” Ale druhý ho zahriakol: “Ani ty sa nebojíš Boha, hoci si odsúdený na to isté? Lenže my spravodlivo, lebo dostávame, čo sme si skutkami zaslúžili. Ale on neurobil nič zlé.” Potom povedal: “Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva.” On mu odpovedal: “Veru, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji.”

Lk 23,33,39-43

Zamyslenie:

Dnešné evanjelium nám poukazuje na Ježišov najvýznamnejší skutok. Na jeho smrť a zmŕtvychvstanie. Počuli sme aj prosbu kajúcneho lotra, „Ježišu, spomeň si na mňa, …“ (Lk 23,42). „Pri Pánovom stole si nespomíname na  mučeníkov rovnakým spôsobom, ako na ostatných zosnulých. Pri mučeníkoch skôr prosíme o to, aby práve oni orodovali za nás, a aby sme vedeli kráčať v ich šľapajach» – ako povedal sv. Augustín v jednej zo svojich kázní. My kresťania sa minimálne raz ročne pýtame, aký je zmysel nášho života a aký bude náš život alebo naša smrť. Je to na práve na dušičky, ktoré svätý Augustín oddelil od Sviatku všetkých svätých.

Utrpenie ľudstva je
rovnaké ako utrpenie Cirkvi a bezpochyby majú spoločné to, že všetko ľudské
utrpenie istým spôsobom znamená stratu niečoho. Preto strata tých najdrahších
vyvoláva takú neznesiteľnú bolesť, ako by ju nemohla zmierniť ani viera. Ľudia
mali vždy v úcte svojich zosnulých. Pamätať na nich, je v skutočnosti jedným zo
spôsobov, ako si predstaviť tých, ktorí už nie sú po našom boku. Ale vďaka času
naše spomienky a psychologické či sociálne mechanizmy postupne upadajú. Aj nás
ako kresťanov to môže viesť k trápeniu a bolesti, ale vďaka Ježišovmu
vzkrieseniu máme nádej, že sa s našimi blízkymi stretneme znova.

Druhou výhodou je, že
pri spomienke na našich zosnulých sa za modlíme. Robíme to zo srdca,
prostredníctvom svojho vzťahu s Bohom, a zakaždým, keď sa spolu modlíme v
Eucharistii: nie sme pred tajomstvom smrti a života sami, ale sme navzájom spojení
ako údy Kristovho tela. Ba čo viac: vidíme Kríž zavesený medzi Nebom a Zemou a
vieme, že bolo nadviazané spoločenstvo medzi nami a našimi zosnulými
príbuznými. Preto svätý František vďačne vyhlásil: „Chvála ti, Pane, náš Bože,
za našu sestru smrť“.

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci
jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti
Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj
nás svojim Duchom.

Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti
pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc
nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie