Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA STREDU 16. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

V ten deň vyšiel Ježiš z domu a posadil sa pri mori. Okolo neho sa zhromaždili veľké zástupy. Preto nastúpil na loďku a sadol si; a celý zástup stál na brehu. Hovoril im veľa v podobenstvách: „Rozsievač vyšiel rozsievať. Ako sial, niektoré zrná padli na kraj cesty; prileteli vtáky a pozobali ich. Iné padli na skalnatú pôdu, kde nemali veľa zeme, a hneď vzišli, lebo neboli hlboko v zemi; ale keď vyšlo slnko, zahoreli, a pretože nemali koreňa, uschli. Zasa iné padli do tŕnia, ale tŕnie vyrástlo a udusilo ich. Iné zrná padli do dobrej zeme a priniesli úrodu: jedno stonásobnú, iné šesťdesiatnásobnú a iné tridsaťnásobnú. Kto má uši, nech počúva!“ (Mt 13,1-9).

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes nás Ježiš uvádza do tajomstva Božieho kráľovstva svojim obľúbeným spôsobom: prostredníctvom podobenstiev.

Semená predstavujú ohlasované Slovo, rozsievačom je Ježiš. Nesnaží sa zasiať len do najkvalitnejšej pôdy, ktorá by priniesla tú najlepšiu úrodu. Prišiel, aby všetci „mali život a aby ho mali hojnejšie“ (Jn 10,10). Preto nešetrí semenami a štedro ich rozhadzuje, či už je to za hrsť na okraj cesty, za hrsť na skalnatú pôdu, za hrsť medzi bodliaky alebo napokon za hrsť do dobrej zeme.

Takto štedro zasiate semená potom prinášajú výnos, aký dovoľujú možnosti na danom mieste. Druhý vatikánsky koncil nás učí: „Pánovo slovo sa totiž prirovnáva k semenu, ktoré sa seje na pole (porov. Mk 4, 14): tí, ktorí ho počúvajú s vierou a sú pričlenení ku Kristovmu maličkému stádu (porov. Lk 12, 32), prijali samo Božie kráľovstvo; semeno potom z vlastnej sily klíči a rastie až do času žatvy (Lumen gentium, č. 5).

Koncil hovorí o tých, „ktorí (…) počúvajú s vierou“. Zvykneme Božie Slovo počúvať, niekedy aj čítať, dokonca nad ním rozjímať. Ale až v závislosti od hĺbky našej viery závisí, aké ovocie, akú úrodu semeno prinesie. Hoci plody sú závislé od životodarnej sily semena Slova, nezbavuje nás to našej vlastnej zodpovednosti za jeho pozorné počúvanie. Preto „kto máš uši, nech počúva!“ (Mt 13,9).

Vyprosujme si dnes túžbu proroka Jeremiáša: Našli sa tvoje slová a zjedol som ich, tvoje slová sú mi slasťou a radosťou srdca, veď sa nazývam tvojím menom, Pane, Bože zástupov (Jer 15,16).

Priatelia, prajem Vám krásny požehnaný deň.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie