Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA STREDU 17. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 17. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium: 

Ježiš povedal zástupom: „Nebeské kráľovstvo sa podobá pokladu ukrytému v poli. Keď ho človek nájde, skryje ho a od radosti z neho ide, predá všetko, čo má, a pole kúpi. Nebeské kráľovstvo sa podobá aj kupcovi, ktorý hľadá vzácne perly. Keď nájde veľmi cennú perlu, ide, predá všetko, čo má, a kúpi ju“ (Mt 13, 44-46).

Zamyslenie:

Dnes nám Matúš predkladá na zamyslenie dve podobenstvá o nebeskom kráľovstve. Ohlasovanie Kráľovstva má podstatný význam v Ježišovom účinkovaní a v nádeji vyvoleného národa. Je však zrejmé, že jeho podstata ostáva väčšinou nepochopená. Nepochopili ju židia vo Veľrade, ktorí Ježiša odsúdili na smrť, nepochopili Poncius Pilát ani Herodes, a spočiatku nechápali ani jeho učeníci. Jedine kajúci lotor, ktorý visel na kríži spolu s Ježišom, mal preň pochopenie, a žiadal oň, keď hovorí: „Ježiš, rozpomeň sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva.“ (Lk 23, 42). Obaja boli obvinení ako zločinci a čakala ich smrť; ale z neznámeho dôvodu spoznáva kajúci lotor Ježiša ako Kráľa kráľovstva, ktoré po tejto strašnej smrti ešte len príde. Môže ísť tak jedine o duchovné kráľovstvo.

V prvom podobenstve hovorí Ježiš o Kráľovstve ako o ukrytom poklade, ktorého nájdenie spôsobí nálezcovi veľkú radosť a podnieti ho kúpiť pole, aby z neho mohol mať úžitok: „a od radosti z neho ide, predá všetko, čo má, a pole kúpi.“ (Mt 13, 44). Pre dosiahnutie kráľovstva je však rovnako nevyhnutné aj jeho hľadanie s túžbou a úsilím, ako to naznačuje podobenstvo druhé, až po predaj všetkého ostatného, čo človek má: „Keď nájde veľmi cennú perlu, ide, predá všetko, čo má, a kúpi ju.” (Mt 13, 46). Origenes sa pýta: „Na čo Ježiš naráža, keď nás vyzýva: hľadajte, a kto hľadá, nájde?“ A odpovedá: „Odvážim sa povedať, že má na mysli perly. A perlu získava ten, kto sa vzdá všetkého a prijíma, že všetko stráca.“

Kráľovstvo je pokoj, spravodlivosť a sloboda. Dosiahnuť ho je Božím darom a zároveň ľudskou zodpovednosťou. Pred veľkosťou tohto Božieho daru si uvedomujeme nedokonalosť a nestálosť nášho vlastného úsilia poznačeného vlastnými hriechmi, bojmi a zlobou, ktorá sa zdá byť neprekonateľná. Napriek tomu nestrácajme dôveru, pretože to, čo sa zdá nemožné pre človeka, je viac než možné pre Boha.

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie