Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU SVÄTÉHO HIERONYMA, KŇAZA A UČITEĽA CIRKVI

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SVÄTÉHO HIERONYMA, KŇAZA A UČITEĽA CIRKVI

Ako Ježiš a jeho učeníci šli po ceste, ktosi mu povedal: „Pôjdem za tebou všade, kam pôjdeš.“ Ježiš mu odvetil: „Líšky majú svoje skrýše a nebeské vtáky hniezda, ale Syn človeka nemá kde hlavu skloniť.“ Inému vravel: „Poď za mnou!“ On odpovedal: „Pane, dovoľ mi najprv odísť a pochovať si otca.“ Ale Ježiš mu povedal: „Nechaj, nech si mŕtvi pochovávajú mŕtvych. Ty choď a zvestuj Božie kráľovstvo!“ Aj iný hovoril: „Pane, pôjdem za tebou, ale najprv mi dovoľ rozlúčiť sa s rodinou.“ Ježiš mu povedal: „Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nie je súci pre Božie kráľovstvo.“

Lk 9, 57-62

Zamyslenie:

Dnešné sv. evanjelium nás pozýva k hlbšiemu zamysleniu sa nad jadrom našej viery a tým je cesta radikálneho nasledovania Ježiša Krista. „Pôjdem za tebou všade, kam pôjdeš“ (Lk 9, 57), oslovil ho ktosi na ceste. Iného zas pozval Ježiš k nasledovaniu veľmi jednoduchou výzvou: „Poď za mnou!“. Tieto slová majú silu a dokážu zmeniť život človeka. Nepripúšťajú však výhovorky, odsunutie na neskorší termín, kladenie si podmienok či zradu.

Kresťanský život si vyžaduje radikálne nasledovanie Ježiša. Radikálnosť spočíva však nielen v tom, že sa človek musí nechať viesť evanjeliom po celý život a to až do posledných dní svojho života, ale hlavne v tom, že všetky aspekty či momenty života – či sú to už mimoriadne alebo tie najvšednejšie – mali by byť a musia byť akýmsi „zjavením“ Ducha Ježiša Krista, ktorý nás vedie. Ježiš chce byť prítomný vo svete cez naše myslenie, postoje, skutky.

V skutočnosti je to tak, že odo
dňa nášho krstu nepatrí náš život iba nám, nie je to život iba nás samých:
nosíme totižto vo svojom tele život Ježiša Krista. Pretože je do našich sŕdc
vliaty Duch Svätý, nie sme to my, čo žijeme, ale je to Ježiš Kristus, ktorý
žije v nás. Toto je pravda o kresťanskom živote: je to plný Kristov život,
pretože z jeho najhlbšieho koreňa vychádza Kristova „vôňa“. Toto je život,
ktorý sme ako kresťania povolaní žiť. 

Keď Pán prišiel na svet, „všetci
mali svoje miesto, ale on nemal žiadne: Nemal miesto medzi ľuďmi, kam by mohol
ísť…, preto sa narodil v maštaľke, medzi zvieratami, preto mal tak blízko k
chudobným a jednoduchým ľuďom. Preto aj povedal: ‘Líšky majú svoje skrýše a
nebeské vtáky hniezda, ale syn človeka nemá kde hlavu skloniť’“ (sv. Hieronym).
Pán chce nájsť svoje miesto uprostred nás, ak mu dovolíme ako to urobil sv. Ján
Krstiteľ, aby on v nás rástol, kým z nás bude ubúdať, (porov. Jn 3,30) a ak
zároveň zostaneme vnímaví a poslušní na podnety Ducha Svätého, ktorý je
prameňom všetkej pokory a nevinnosti.

Aplikácia:

  • Koho alebo čo nasledujem ja vo svojom živote? Je to naozaj Ježiš Kristus?
  • Ako konkrétne môžem dať Ježišovi priestor, aby vo mne rástol?

Zamyslenie v audio podobe:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie