Zamyslenia

Zamyslenie na Stredu 28. týždňa v Cezročnom období

Zamyslenie na Stredu 28. týždňa v Cezročnom období

Evanjelium:

„Ježiš povedal: „Beda vám, farizeji, lebo dávate desiatky z mäty, ruty a z každej zeleniny, ale spravodlivosť a Božiu lásku obchádzate! Toto bolo treba robiť a tamto nezanedbávať! Beda vám, farizeji, lebo máte radi prvú stolicu v synagógach a pozdravy na uliciach! Beda vám, lebo ste ako neoznačené hroby a ľudia ani nevedia, po čom chodia!“ Vtedy mu povedal ktorýsi zákonník: „Učiteľ, keď takto hovoríš, aj nás urážaš.“ On mu povedal: „Aj vám, zákonníkom, beda! Lebo zaťažujete ľudí bremenami, ktoré nemožno uniesť, ale sami sa tých bremien ani jediným prstom nedotknete.“ (Lk 11,42-46)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes môžeme od nášho Pána prijať niekoľko ponaučení – hovorí o desiatku a tiež o súdržnosti, ktorú musia mať vychovávatelia – rodičia, učitelia a vlastne aj všetci veriaci kresťania. Čo je základom tohto všetkého? – poznanie a prijatie, že v našom srdci musí byť túžba a snaha o spravodlivosť, lásku, milosrdenstvo a vieru.

Starozákonní ľudia i členovia Cirkvi – všetci sme boli a sme pozvaní k tomu, aby sme hľadali princíp spolupráce a hľadania najvyššieho dobra. Ak nie, vtedy slová „Aj vám, zákonníkom, beda!“ patria i nám.

Niekedy my ľudia žijeme skutočne nezištne. Vieme to. Vieme obetovať – darovať – pre potreby chudobných desiatok svojho zárobku, možno prvú výplatu alebo dôchodok; rehoľné komunity sa v čase pôstu vzdávajú obedu a následne ušetrené financie odovzdajú núdznym. Niekedy prídu ľudia, že rovnakú sumu, ako minuli na dovolenku, chcú darovať na misie. Podeliť sa. Darovať. Obdarovať. Nezištne. Prečo? – lebo láska je vynaliezavá a nezištná.

Tak, ako ide dobrý pastier, pred stádom, tak idú rodičia pred deťmi, šéf pred zamestnancom, predstavený pred spolubratom. Dať príklad hodný nasledovania. Ak si pastier, buď dobrým pastierom. Ak nasleduješ pastiera, pozorne si ho všímaj a uč sa od neho, aby si bol raz dobrým pastierom i ty.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie