Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA STREDU 29. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 29. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Uvážte predsa: Keby hospodár vedel, v ktorú hodinu príde zlodej, nedovolil by mu vniknúť do svojho domu. Aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte.“ Peter mu povedal: „Pane, toto podobenstvo hovoríš iba nám, alebo všetkým?“ Pán povedal: „Kto je teda verný a múdry správca, ktorého pán ustanoví nad svojou čeľaďou, aby jej načas dával určený pokrm? Blahoslavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode nájde tak robiť. Veru, hovorím vám: Ustanoví ho nad všetkým, čo má. Ale keby si ten sluha v srdci povedal: ‚Môj pán voľajako nejde,‘ a začal by biť sluhov a slúžky, jesť, piť a opíjať sa, pán toho sluhu príde v deň, keď to najmenej čaká, a v hodinu, o ktorej nevie, oddelí ho a dá mu podiel medzi nevernými. Toho sluhu, ktorý poznal vôľu svojho pána, no nepripravil sa a nesplnil jeho vôľu, veľmi zbijú. Toho, ktorý ju nepoznal a urobil niečo, za čo si zaslúži bitku, menej zbijú. Kto mnoho dostal, od toho sa bude mnoho požadovať, a komu veľa zverili, od toho budú viac žiadať.“

Lk 12, 39-48

Zamyslenie:

Dnes pri čítaní úryvku evanjelia si
môžeme uvedomiť, že každý človek je správcom: keď sa narodíme, dostávame množstvo
talentov a schopností, ktoré môžeme využiť a tým ich naplniť vo svojom
živote. Ale je potrebné si uvedomiť, že tieto schopnosti a celý náš život
sú Božím darom, pretože sme neurobili nič, aby sme si ich zaslúžili. Sú
osobným, jedinečným a neopakovateľným darom, ktorý nám dáva našu osobnosť. Sú
to „talenty“, o ktorých hovorí Ježiš (porov. Mt 25,15), a mali by sme ich počas
svojho života rozvíjať.

Ježiš v dnešnom evanjeliu
hovorí: „Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte.“ (Lk 12,40).
Toto je naša nádej, že Pán Ježiš príde na konci vekov; ale už aj dnes, tu a teraz,
sa Ježiš objavuje aj v našich životoch, v jednoduchosti ale aj zložitosti
každého okamihu. Už dnes môžeme s Pánovou silou žiť jeho Kráľovstvo. Svätý
Augustín nám to pripomína slovami Žalmu 33,12: „Blažený národ, ktorého Bohom
je Pán, blažený ľud, ktorý si on vyvolil za dedičstvo
“ – je len na nás, aby
sme si plne uvedomovali, je len na nás, aby sme prijali, že patríme k jeho dedičstvu.“

Aplikácia:

  • Poznám talenty, ktoré som dostal od Pána?
  • Ako ich využívam?

Zamyslenie v audio podobe:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v
teba.

Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci
jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti
Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj
nás svojim Duchom.

Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti
pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc
nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie