Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA STREDU 34. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 34. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Položia na vás ruky a budú vás prenasledovať, vydajú vás synagógam a uväznia vás, budú vás vláčiť pred kráľov a vladárov pre moje meno. To sa vám stane, aby ste vydali svedectvo. Zaumieňte si teda, že nebudete dopredu premýšľať, ako sa brániť, lebo ja vám dám výrečnosť a múdrosť, ktorej nebudú môcť všetci vaši protivníci odolať ani protirečiť. Budú vás zrádzať aj rodičia, bratia, príbuzní a priatelia a niektorých z vás pripravia o život. Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale ani vlas sa vám z hlavy nestratí. Ak vytrváte, zachováte si život.“ (Lk 21,12-19).

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes venujeme pozornosť krátkej, ale mocnej vete nášho Pána, ktorá sa dotýka až hĺbky duše a núti nás zamyslieť sa: „Ak vytrváte, zachováte si život“. Prečo je vytrvalosť tak dôležitá? Prečo Ježiš tvrdí, že naša spása závisí na jej praktizovaní?

Pretože žiak nie je nad svojho učiteľa – Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno  (Lk 21,17) – tak pokiaľ bol Pán znamením rozporu, my, jeho učeníci, musíme byť nevyhnutne tiež. Nebeské kráľovstvo dosiahnu tí, ktorí bojujú proti nepriateľovi duše. Ktorí v plnej zbroji vedú „najkrajšiu bitku pokoja a lásky“ (sv. Josemaria Escriva), ktorá je súčasťou života kresťana. Všetky ruže majú tŕne a cesta do neba nie je bez ťažkostí a prekážok. Bez čnosti statočnosti, ktorej súčasťou je aj vytrvalosť, by všetky naše dobré úmysly zostali neplodnými. Vytrvalosť nás vedie k potrebnej sile, aby sme dokázali znášať všetky protivenstvá.

Vytrvalosť v najvyššej možnej miere sa dosahuje na kríži, pretože oslobodzuje človeka sebadarovaním sa prostredníctvom lásky. A Kristov prísľub: „Ak vytrváte, zachováte si život.“ (Lk 21,19), je nezrušiteľný práve vďaka tomu, že to, čo nás zachraňuje, je kríž. Táto sila Jeho lásky umožňuje každému z nás trpezlivé a radostné prijímanie Božej vôle. Aj keď v prvom momente, tak ako to s krížom býva, je naša ľudská vôľa znepokojená.

Ale len v prvom momente, pretože vytrvalosťou sa uvoľňuje mocná sila, ktorá pomáha pochopiť ťažkú náuku kríža. Vytrvalosť vedie k trpezlivosti, ktorá má ďaleko od rezignácie. Trpezlivosť napokon prispieva k pochopeniu, že kríž je vo svojej prirodzenosti viac ako bolesťou skôr láskou.

Naša nebeská Matka, ktorá lepšie ako ktokoľvek iný pochopila túto spásonosnú pravdu, nám ju môže pomôcť pochopiť.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie