Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA STREDU 6. VEĽKONOČNÉHO TÝŽDŇA

Evanjelium::

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli. Keď príde on, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje, a zvestuje vám, čo má prísť. On ma oslávi, lebo z môjho vezme a zvestuje vám. Všetko, čo má Otec, je moje. Preto som povedal, že z môjho vezme a zvestuje vám.“ (Jn 16,12-15)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes je zvláštny deň! Predstavte si bežný deň, ktorý trávite s rodinou alebo priateľmi a chcete im toho veľa povedať. Možno ste ich dlhý čas nevideli, alebo ste sa vrátili zo skvelého výletu, prípadne ste mali deň plný zaujímavých zážitkov. Chcete im všetko vysvetliť, ale nemáte na to dosť času. Také niečo sa stalo Ježišovi. Preto hovorí: „Ešte veľa vám mám toho povedať…“ (Jn 16,12).

Predstavte si, ako je Ježiš so svojimi najlepšími priateľmi, učeníkmi, a hovorí im, že keď príde Duch pravdy – to znamená jeho vlastný Duch – budú neohrozene ohlasovať evanjelium celému svetu, budú ho ohlasovať s úžasným nadšením a budú s ním prežívať nádherný život. Tým netvrdí, že nebudú mať problémy, ale že im budú čeliť iným spôsobom, pretože pre Božieho Ducha je všetko možné. Duch robí všetko nové, odhaľuje naše obavy, mení naše životy, pomáha nám prekonávať prekážky, dáva nám silu milovať tých, ktorých je nám ťažko milovať… a každému umožňuje uvažovať o tom, čo potrebuje, aby Pán zmenil v jeho živote. Toto všetko Duch dáva a zjavuje. Nový život, v ktorom nezmyselnosť, ktorú môžeme zažívať, je postavená tvárou v tvár Pánovmu Duchu a – ako povedal pápež František v roku 2020 počas svätodušnej svätej omše, poznačenej obmedzeniami v dôsledku pandémie Covidu – životu darovania! Toto je ovocie Ducha: obdarovanie iných prostredníctvom jednoty medzi učeníkmi. Dostávame Ducha nie pre seba, ale pre iných, pre tých, ktorí sú blízko nás, nech je to ktokoľvek…

Kiež by sme dnes boli Pánovými vernými učeníkmi, alebo lepšie povedané, kiež by sme boli skutočnými priateľmi Toho, ktorý nám dáva život a pýtali sa seba samých: ak som Pánovým učeníkom, ako dávam seba samého iným? Dávam im život?

Myšlienky súvisiace s dnešným evanjeliom:

  • „Z duší, v ktorých prebýva Duch, pramení pochopenie tajomstiev, obdarovanie dobrými darmi, nebeské občianstvo, zotrvávanie v Bohu, a najväčšie zo všetkého, jestvovanie v Bohu.“ (Sv. Bazil Veľký)
  • „Podstatou Turíc je, že Ježiš, a prostredníctvom neho sám Boh, k nám skutočne prichádza a priťahuje nás k sebe. ‚Posiela Ducha Svätého‘ – tak hovorí Sväté písmo. Aký účinok to má? Predovšetkým dve veci: Duch Svätý, prostredníctvom ktorého Boh prichádza k nám, nám prináša život a slobodu.“ (Benedikt XVI.)
  • „Všetci veriaci majú účasť na chápaní a odovzdávaní zjavenej pravdy. Prijali pomazanie od Ducha Svätého, ktorý ich učí a uvádza ‚do plnej pravdy‘ (Jn 6,13).“ (Katechizmus Katolíckej cirkvi 91)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnolde, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci Spoločnosti Božieho Slova
 pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie