ZAMYSLENIE NA STREDU PO 5. VEL’KONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 5. VEL’KONOČNEJ NEDELI

Evanjelium:

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne. Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť. Ak niekto neostane vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia ich do ohňa a zhoria. Ak ostanete vo mne a moje slová ostanú vo vás, proste, o čo chcete, a splní sa vám to. Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a stanete sa mojimi učeníkmi.“ (Jn 15, 1-8)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes môžeme opäť vidieť Ježiša obklopeného apoštolmi v atmosfére mimoriadnej blízkosti. Dáva im to, čo by sme mohli považovať za jeho posledné odporúčania: to, čo sa zvyčajne hovorí v poslednej chvíli, pri poslednej rozlúčke; to, čo má zvláštnu silu, akoby to bola posledná vôľa. Predstavme si ich vo večeradle. Ježiš im umyl nohy, znova im oznámil, že musí odísť, odovzdal im svoj príkaz bratskej lásky a potešil ich eucharistickým darom a prísľubom Ducha Svätého (porov. Jn 14).

Náš Pán pred svojimi učeníkmi neskrýva všetky nebezpečenstvá a ťažkosti, ktorým budú musieť v blízkej budúcnosti čeliť: „Ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás“ (Jn 15, 20). Nemali by sa však nechať zastrašiť ani premôcť všetkou nenávisťou, ktorú nájdu v tomto svete: Ježiš obnovuje svoj prísľub príchodu Tešiteľa a zároveň ich ubezpečuje, že môžu prosiť a bude im dané. Nakoniec sa Pán za nich – za nás všetkých – modlí k svojmu Otcovi počas svojej kňazskej modlitby (porov. Jn 17).

Naše nebezpečenstvo však neprichádza zvonku: najhoršia hrozba môže vzniknúť v nás samých, keď nerešpektujeme bratskú lásku medzi údmi Kristovho mystického tela alebo jednotu s Hlavou tohto tela. Odporúčanie je jasné: „Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť.“ (Jn 15, 5).

Prvé generácie kresťanov si dokázali zachovať veľmi čisté vedomie o dôležitosti zotrvania v jednote prostredníctvom lásky. Tu je svedectvo svätého Ignáca Antiochijského, jedného z Cirkevných Otcov „Preto sa utiekajte ako do jedného Božieho chrámu, ako k jednému oltáru, ako k jednému Ježišovi Kristovi, ktorý vyšiel od jedného Otca a je s ním a odišiel k nemu“. A tu je aj odkaz od Panny Márie, Matky kresťanov: „Urobte všetko, čo vám povie.“

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie