Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA STREDU PO 5. VEL’KONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 5. VEL’KONOČNEJ NEDELI

Evanjelium:

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne. Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť. Ak niekto neostane vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia ich do ohňa a zhoria. Ak ostanete vo mne a moje slová ostanú vo vás, proste, o čo chcete, a splní sa vám to. Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a stanete sa mojimi učeníkmi.“ (Jn 15, 1-8)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes môžeme opäť vidieť Ježiša obklopeného apoštolmi v atmosfére mimoriadnej blízkosti. Dáva im to, čo by sme mohli považovať za jeho posledné odporúčania: to, čo sa zvyčajne hovorí v poslednej chvíli, pri poslednej rozlúčke; to, čo má zvláštnu silu, akoby to bola posledná vôľa. Predstavme si ich vo večeradle. Ježiš im umyl nohy, znova im oznámil, že musí odísť, odovzdal im svoj príkaz bratskej lásky a potešil ich eucharistickým darom a prísľubom Ducha Svätého (porov. Jn 14).

Náš Pán pred svojimi učeníkmi neskrýva všetky nebezpečenstvá a ťažkosti, ktorým budú musieť v blízkej budúcnosti čeliť: “Ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás” (Jn 15, 20). Nemali by sa však nechať zastrašiť ani premôcť všetkou nenávisťou, ktorú nájdu v tomto svete: Ježiš obnovuje svoj prísľub príchodu Tešiteľa a zároveň ich ubezpečuje, že môžu prosiť a bude im dané. Nakoniec sa Pán za nich – za nás všetkých – modlí k svojmu Otcovi počas svojej kňazskej modlitby (porov. Jn 17).

Naše nebezpečenstvo však neprichádza zvonku: najhoršia hrozba môže vzniknúť v nás samých, keď nerešpektujeme bratskú lásku medzi údmi Kristovho mystického tela alebo jednotu s Hlavou tohto tela. Odporúčanie je jasné: “Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť.” (Jn 15, 5).

Prvé generácie kresťanov si dokázali zachovať veľmi čisté vedomie o dôležitosti zotrvania v jednote prostredníctvom lásky. Tu je svedectvo svätého Ignáca Antiochijského, jedného z Cirkevných Otcov “Preto sa utiekajte ako do jedného Božieho chrámu, ako k jednému oltáru, ako k jednému Ježišovi Kristovi, ktorý vyšiel od jedného Otca a je s ním a odišiel k nemu”. A tu je aj odkaz od Panny Márie, Matky kresťanov: “Urobte všetko, čo vám povie.”

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie