Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA STREDU PO DRUHEJ ADVENTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA STREDU PO DRUHEJ ADVENTNEJ NEDELI

Ježiš povedal: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním.

Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.“

Mt 11, 28-30

Zamyslenie

Ježiš nás dnes
pozýva k odpočinku v Bohu. Náš Nebeský Otec je náročným otcom. Keďže nás
nekonečne miluje, žiada od nás, aby sme mu dali všetko. Robí to preto, lebo
vie, že nám to pomôže rásť v láske. Jediným jeho prikázaním je láska. Pre
lásku môžeme trpieť, ale môžeme sa z nej aj radovať a v nej odpočívať.

Čnosť
miernosti prináša uvoľnenie a otvára naše srdce. Preto, keď nás Ježiš povzbudzuje,
aby sme sa vzdali seba samých, vzali svoj kríž a nasledovali ho, hovorí: „Moje
jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké“ (Mt 11,30). Aj keď niekedy môžeme
mať ťažkosti s chápaním a prijatím Božej vôle, v konečnom
dôsledku nás predsa len plnenie Božej vôle v láske naplní radosťou
a nájdeme v tom záľubu. V Žalme 119 prosíme: „Priveď ma na
chodník svojich príkazov, lebo som si ho obľúbil“ (Ž 119,35).

Rád by som sa
s vami podelil o nasledovnú skúsenosť. Niekedy sa mi stáva, že keď sa
po dosť dlhom a vyčerpávajúcom dni chystám večer spať, začujem jemný vnútorný
hlas, ktorý mi hovorí: „Nemohol by si ešte na chvíľu prísť do kaplnky, aby si
bol so mnou?“ Po niekoľkých okamihoch neistoty a odporu predsa len privolím,
idem do kaplnky a strávim pár minút s Ježišom. Potom sa vrátim pokojný
a šťastný a nasledujúce ráno na mne vôbec nebadať, žeby ma minúty
v kaplnke obrali o spánok a prispeli k mojej únave. 

Avšak, niekedy
to býva aj naopak. Pred vážnym problémom, ktorý sa ma týka, si poviem: „Večer
strávim hodinu v kaplnke, aby sa to vyriešilo.“  A keď večer prídem do kaplnky, počúvam
ako vnútorný hlas mi hovorí: „Vieš čo? Bude lepšie, ak pôjdeš spať
a zveríš všetko do mojich rúk. Dôveruj mi, a dovoľ, aby som sa
o tom postaral“. A keď si pritom spomeniem, že som v podstate
len „neužitočný sluha“, idem v pokoji spať a všetko nechávam v rukách Pána

Rozprávam to
všetko len preto, aby som potvrdil, že Božia vôľa sa najlepšie uskutočňuje tam,
kde je láska a dôvera a nie tam, kde je len utrpenie. Vďaka našej
dôvere môžeme nájsť v láske viac odpočinku než keď chceme všetko vyriešiť
sami. V duchu slov sv. Petra: „Na neho zložte všetky
svoje starosti, lebo on sa o vás stará“ (1 Pt 5,7)

Aplikácia:

Ako môžem dnes žiť Ježišovo pozvanie: „Poď ku mne a ja
ťa posilním?“

Objavil som už radosť v plnení Božej vôle?

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti
Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie