Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA STREDU PO PRVEJ ADVENTNEJ NEDELI

Evanjelium:

„Ježiš prišiel ku Galilejskému moru, vystúpil na vrch a tam si sadol. Prichádzali k nemu celé zástupy,
ktoré mali so sebou chromých, slepých, mrzákov, nemých a mnohých iných. Kládli mu ich k nohám
a on ich uzdravoval. A zástupy žasli, keď videli, že nemí hovoria, mrzáci sú zdraví, chromí chodia
a slepí vidia, a velebili Boha Izraela. Ježiš zvolal svojich učeníkov a povedal: „Ľúto mi je zástupu, lebo
už tri dni sa zdržiavajú pri mne a nemajú čo jesť. A nechcem ich prepustiť hladných, aby
nepoomdlievali na ceste.“ Učeníci mu povedali: „Kdeže vezmeme na púšti toľko chleba, aby sme
nasýtili takýto zástup?“ Ježiš sa ich opýtal: „Koľko máte chlebov?“ Oni odpovedali: „Sedem a zopár
rybiek.“ Tu rozkázal zástupu, aby si posadal na zem. Vzal sedem chlebov a ryby, vzdával vďaky, lámal
a dával učeníkom a učeníci zástupom. Všetci jedli a nasýtili sa. A nazbierali sedem plných košov
zvyšných odrobín.“ (Mt 15,29-37)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnešné evanjelium nás upozorňuje na potrebu ľudí, ktorí budú viesť druhých ku Kristovi. Tí,
ktorí prinášajú Ježišovi chorých, aby ich uzdravil, sú obrazom všetkých, ktorí vedia, že najväčším
skutkom lásky voči blížnemu je priblížiť ho ku Kristovi, prameňu nášho života. Život viery si vyžaduje
svätosť a apoštolát.
Svätý Pavol nás vyzýva, aby sme mali rovnaké prežívanie ako Kristus. Tento príbeh ukazuje,
aké je Ježišovo srdce, ktorého srdce je pohnuté ľútosťou nad zástupom. Nemôže ich opustiť, pretože
sú hladní a unavení. Kristus vyhľadáva človeka v jeho nevyhnutnosti a dokáže byť pri tom, aby pocítil,
že bol nájdený. Aký je On dobrý. Akí sme pre neho dôležití.
Kdesi by sme mali pociťovať vďačnosť, obdiv, úprimnú túžbu obrátenia. Boh, ktorý nás
vášnivo miluje a ktorého potrebujeme vo všetkom a na všetko vyžaduje niečo aj od nás: to je zmysel
siedmich chlebov a niekoľkých rýb, ktoré použije na nasýtenie zástupu. Keby sme si naozaj uvedomili,
ako veľmi s nami Ježiš počíta a akú hodnotu má všetko, čo pre neho robíme, akokoľvek je to malé, o
to viac by sme sa snažili.

Myšlienky súvisiace s dnešným evanjeliom:

 • „Chorá, naša prirodzenosť žiadala, aby bola uzdravená; padlá, aby bola vzkriesená; mŕtva,
  aby vstala. Stratili sme vlastníctvo dobra; bolo potrebné, aby nám bolo vrátené. Uzavretí v
  temnote, bolo potrebné, aby nám priniesli svetlo.“ (sv. Gregor z Nyssy)
 • „Milosrdenstvo je druhé meno lásky.“ (pápež František)
 • „Kristov súcit s chorými a jeho mnohé uzdravenia chorých každého druhu sú výrazným
  znamením toho, že „Boh navštívil svoj ľud“ a že Božie kráľovstvo je už celkom blízko. Ježiš
  má moc nielen uzdravovať, ale aj odpúšťať hriechy; prišiel uzdraviť celého človeka, dušu i
  telo; on je lekár, ktorého potrebujú chorí. Jeho súcit so všetkými, čo trpia, ide tak ďaleko, že sa
  s nimi stotožňuje: „Bol som chorý a navštívili ste ma“. Jeho uprednostňujúca láska k chorým v
  priebehu storočí neprestala budiť u kresťanov celkom osobitnú pozornosť voči všetkým, čo
  trpia na tele alebo na duši. Z nej pochádzajú neúnavné úsilia uľaviť im.“ (KKC 1503)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie