Zamyslenia

Zamyslenie na štvrtok 23. týždňa v Cezročnom období

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Vám, ktorí ma počúvate, hovorím: Milujte svojich nepriateľov, robte dobre tým, čo vás nenávidia, žehnajte tým, čo vás preklínajú, a modlite sa za tých, čo vás potupujú! Tomu, kto ťa udrie po líci, nadstav aj druhé. A tomu, kto ti berie plášť, neodopri ani šaty. Každému, kto ťa prosí, daj a ak ti niekto niečo vezme, nežiadaj to naspäť. Ako chcete, aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im! Ak milujete tých, ktorí vás milujú, akúže máte zásluhu? Veď aj hriešnici milujú tých, čo ich milujú. Ak robíte dobre tým, čo vám dobre robia, akúže máte zásluhu? Veď to isté robia aj hriešnici. A ak požičiavate tým, od ktorých to dúfate dostať naspäť, akúže máte zásluhu? Veď aj hriešnici požičiavajú hriešnikom, aby dostali naspäť to isté. Ale milujte svojich nepriateľov, dobre robte, požičiavajte a nič za to nečakajte! Tak bude vaša odmena veľká a budete synmi Najvyššieho, lebo on je dobrý aj k nevďačným a zlým. Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec! Nesúďte a nebudete súdení! Neodsudzujte a nebudete odsúdení! Odpúšťajte a odpustí sa vám! Dávajte a dajú vám: mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona. Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám.“

Lk 6, 27-38

Zamyslenie:

Dnes nás Pán v evanjeliu dvakrát
žiada, aby sme milovali svojich nepriateľov. A hneď nato nám dáva aj tri
pozitívne prípady tejto jeho žiadosti, tohto prikázania lásky: konaj dobro tým,
ktorí ťa nenávidia, žehnaj tým, ktorí ťa preklínajú, modli sa za tých, ktorí ťa
urážajú. Táto Ježišova požiadavka sa nám môže zdať náročná a právom sa môžeme
pýtať: Ako môžeme milovať tých, ktorí mňa nemilujú? Ako môžeme milovať tých, o
ktorých viem, že ma nenávidia? Takáto láska je Božím darom, a preto je
potrebné mať otvorené srdce pre taký dar lásky. Výsledkom takéhoto konania je,
že náš nepriateľ sa bude cítiť akosi odzbrojený. A tým, že ho budeme milovať,
môže sa to preň byť definitívnou podmienkou, aby už viac nebol naším
nepriateľom.

V súlade s vyššie uvedeným Ježiš nám ďalej hovorí: „Tomu, kto ťa udrie po líci, nadstav aj druhé.“ (Lk 6,29). Mohli by sme to vnímať ako prehnanú požiadavku, alebo ako zbytočné mrhanie našich síl. Ale zastavme sa nad takýmto konaním a zamyslime sa, čo urobil Ježiš, keď ho pri vypočúvaní udreli po tvári? Nezačal sa biť ani nadávať, ale s veľkou pevnosťou vôle plnou lásky, ktorá musela prekvapiť toho rozzúreného sluhu, odpovedal: „Ak som zle povedal, dokáž, čo bolo zlé, ale ak dobre, prečo ma biješ?!“ (Jn 18,23).

Všetky náboženstvá majú zlaté pravidlo: „Nerobte druhým to, čo nechcete, aby druhí robili vám.“ Ale Ježiš ako jediný, toto pravidlo formule pozitívne. Hovorí: „Ako chcete, aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im“! (Lk 6,31). Toto je to zlaté pravidlo, ktoré je základom pre všetko naše konanie.  

Na záver slová svätého Jána Zlatoústeho
z komentára na Matúšovo evanjelium: Pán nehovorí: „nemaj v nenávisti,“
ale: „miluj“. A prikázal nielen milovať, ale i robiť dobre; preto nasleduje:
robte dobre tým, čo vás nenávidia.  

Aplikácia:

  • Ako ja milujem mojich nepriateľov?    
  • Aká je moja láska?   

Zamyslenie v audio podobe:

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie