Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA ŠTVRTOK 28. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Ježiš povedal: „Beda vám, lebo staviate pomníky prorokom, ktorých zabili vaši otcovia! Tým dosvedčujete a schvaľujete činy svojich otcov, lebo oni ich zabíjali a vy im staviate pomníky.

Preto aj Božia múdrosť povedala: Pošlem k nim prorokov a apoštolov a oni niektorých z nich zabijú, iných budú prenasledovať; a toto pokolenie sa bude zodpovedať za krv všetkých prorokov vyliatu od stvorenia sveta, počnúc krvou Ábela až po krv Zachariáša, ktorý zahynul medzi oltárom a chrámom. Áno, hovorím vám: Toto pokolenie sa bude zodpovedať.

Beda vám, zákonníci, lebo ste vzali kľúč poznania! Sami ste nevošli, a tým, čo chceli vojsť, ste zabránili.“ Keď stade odchádzal, začali naňho zákonníci a farizeji prudko dorážať a dotieravo sa ho na všeličo vypytovali. Strojili mu úklady, aby niečo podchytili z jeho úst. (Lk 11,47-54)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes môžeme uvažovať o zmysle, prijatí a správaní sa voči prorokom na základe slov: „Pošlem k nim prorokov a apoštolov a oni niektorých z nich zabijú, iných budú prenasledovať“ (Lk 11,49). Proroci boli ľudia akéhokoľvek spoločenského alebo náboženského postavenia, ktorí prijali Božie posolstvo a boli ním preniknutí; vedení Duchom Svätým ho odovzdávali znameniami a slovami, ktoré boli zrozumiteľné v ich dobe. Bolo to posolstvo vyjadrované vyhláseniami, ktoré zvyčajne neboli veľmi príjemné, prípadne bolo interpretované skutkami, ktoré takmer vždy boli ťažko akceptovateľné. Charakteristickou črtou proroctva je jeho nepríjemnosť. Dar proroctva značne znepríjemňuje život príjemcu, nakoľko hlboko vo vnútri spôsobuje bolesť, a súčasne znepokojuje okolie, nakoľko v súčasnosti vďaka digitálnym sieťam a satelitom môže byť posolstvo šírené do celého sveta. Súčasníci proroka sa ho snažia umlčať, ohovárajú ho, znevažujú, až pokým nezomrie. Vtedy nastáva čas postaviť mu pomník a vzdať mu poctu, lebo už viac nebude nikomu znepríjemňovať život. Aj v súčasnosti máme prorokov, ktorí sa tešia všeobecnému uznaniu. Sv. Tereza z Kalkaty, sv. Ján XXIII., Mons. Romero… Pamätáme si, čo od nás žiadali a očakávali? Uskutočňujeme to, v čom nám boli príkladom? Naša generácia sa bude musieť zodpovedať za zmenšenie ozónovej vrstvy, za plytvanie vodnými zdrojmi, ale aj za to, že sme zabudli čo nám povedali naši proroci.

Ešte stále sú ľudia tváriaci sa, že majú „právo na výhradné poznanie“, s ktorým – v najlepšom prípade – sú ochotní sa podeliť iba so svojimi blízkymi, ktorí im umožnia zaistiť si úspech a slávu. Ľudia, ktorí nedovolia prístup tým, ktorí sa pokúšajú získať poznanie, aby nemohli získať také poznatky ako oni a aby ich neprekonali: „Beda vám, zákonníci, lebo ste vzali kľúč poznania! Sami ste nevošli, a tým, čo chceli vojsť, ste zabránili.“ (Lk 11,52).

Dnes, tak ako aj v Ježišovej dobe, sú mnohí, ktorí analyzujú frázy a študujú texty, aby mohli znemožniť každého, kto by im mohol spôsobiť nepríjemnosti svojimi výrokmi: nerobíme aj my to isté? „Nič nie je nebezpečnejšie ako keď posudzujeme Božie veci ľudskými úvahami“ (sv. Ján Chryzostom).

Myšlienky súvisiace s dnešným evanjeliom:

  • „Čo osoží tým, ktorí sú nazývaní synmi, a nie sú synmi; aký osoh majú z názvu, ktorý nič neznamená? Ako veľa je tých, ktorí sa nazývajú kresťanmi, ale v skutočnosti nimi nie sú, lebo nie sú tými, kým sa nazývajú; nie sú nimi svojim životom, správaním, vierou, nádejou, láskou.“ (sv. Augustín)
  • „Predstieranie mravnosti je súčasťou pokušenia. Nenavádza nás priamo na konanie zla, čo by bolo príliš očividné. Tvári sa, že nám ukazuje lepší spôsob.“ (Benedikt XVI.)
  • „Ježiš sa v celom svojom živote prejavuje ako náš vzor. Je „dokonalý človek“, ktorý nás pozýva, aby sme sa stali jeho učeníkmi a nasledovali ho: svojou poníženosťou nám dal príklad, ktorý máme nasledovať, svojou modlitbou priťahuje k modlitbe, svojou chudobou vyzýva, aby sme dobrovoľne prijímali núdzu a prenasledovanie. (Katechizmus Katolíckej Cirkvi 520)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie