Zamyslenia

Zamyslenie na štvrtok 3. septembra 2020 v deň spomienky na sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi

Zamyslenie na štvrtok 3. septembra 2020 v deň spomienky na sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi

Keď raz Ježiš stál pri Genezaretskom jazere, tlačil sa naň zástup, lebo chcel počuť Božie slovo. Tu zbadal pri brehu dve lode. Rybári z nich vystúpili a prali si siete. Nastúpil na jednu z lodí, ktorá patrila Šimonovi, a poprosil ho, aby trocha odrazil od brehu. Potom si sadol a z loďky učil zástupy. Keď prestal hovoriť, povedal Šimonovi: „Zatiahni na hlbinu a spustite siete na lov!“ Šimon mu odpovedal: „Učiteľ, celú noc sme sa namáhali, a nič sme nechytili. Ale na tvoje slovo spustím siete.“ Len čo to urobili, chytili také množstvo rýb, až sa im siete trhali. Preto dali znamenie spoločníkom, čo boli na druhej lodi, aby im prišli pomôcť. Oni prišli a obidve loďky naplnili tak, že sa potápali. Keď to videl Šimon Peter, padol Ježišovi k nohám a povedal: „Pane, odíď odo mňa, lebo som človek hriešny.“ Hrôza sa totiž zmocnila jeho i všetkých, čo boli s ním, nad úlovkom rýb, ktoré chytili. Takisto aj Zebedejových synov Jakuba a Jána, ktorí boli Šimonovými spoločníkmi. Tu Ježiš povedal Šimonovi: „Neboj sa, odteraz budeš loviť už ľudí.“ A keď pritiahli lode k brehu, opustili všetko a išli za ním.

Lk 5, 1-11

Zamyslenie:

Začiatok dnešného evanjelium nám
opisuje situáciu, ako Ježiš ohlasuje a káže Božie slovo zástupu, ktorý ho
z nadšením počúva. Títo ľudia počúvajúc Ježiša zažívajú rozrušenie a nadšenie,
pretože si uvedomujú, že ich život je prázdny, a zrazu je tu niekto, kto im
dáva zmysel života. Ale pri tomto všetkom, sám Ježíš začína pociťovať únavu a vyčerpanie,
pretože vidí, že títo ľudia sú ako ovce bez pastiera, a on im chce pomoc, chce
sa o nich postarať. Nie sú to len včerajšie davy a zástupy; ale v týchto
ľuďoch vidíme aj tie dnešné, zástupy tiež bez kohokoľvek, kto sa o ne postará.
Preto Ježiš chce okolo seba vytvoriť spoločenstvo učeníkov, ktorí budú s ním, a ktorí
mu pomôžu pri tejto misionárskej úlohe milosrdnej lásky. Nie je náhodou, že
nasadá na loďku rybára Šimona, aby odtiaľ kázal ľuďom, ktorí zostali na brehu. Ale
neostalo to iba pri tom. Keď dohovoril, požiadal Šimona Petra, aby zatiahol na
hlbinu a spustil sieť do vody. Títo muži predtým lovili celú noc, ale nič
nechytili. Nič nechytili, pretože Ježiš nebol s nimi. A oni bez neho
nemôžu nič urobiť. Peter, hoci nerozumel, poslúchol Ježišovo slovo. A stal sa
zázrak, nastal zázračný úlovok. Bol tak veľký, že Peter museli požiadať o pomoc
i ostatných rybárov. Keď to táto štyria muži videli, čo sa stalo, opustili
všetko a začali nasledovať Ježiša. Od toho dňa začala história tohto
jedinečného spoločenstva, ktorým je Cirkev. Evanjelium i dnes naďalej volá
po nových rukách, ktoré budú rozhadzovať siete milosrdenstva a lásky, aby nikto
na tomto svete neostal sám a oddelený.

Aplikácia:

1, Som ochotný ponúknuť svoje ruky na siete milosrdenstva a lásky?

2, Trávim čas s Pánom?

Zamyslenie v audio podobe:

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie