Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA ŠTVRTOK PO 3. PÔSTNEJ NEDELI

Evanjelium:

Ježiš raz vyháňal zlého ducha, ktorý bol nemý. Keď zlý duch vyšiel, nemý prehovoril. Zástupy žasli; no niektorí z nich hovorili: „Mocou Belzebula, kniežaťa zlých duchov, vyháňa zlých duchov.“ Iní žiadali od neho znamenie z neba, aby ho pokúšali. Ale on poznal ich myšlienky a povedal im: „Každé kráľovstvo vnútorne rozdelené spustne a dom na dom sa zrúti. Ak je aj satan vnútorne rozdelený, akože obstojí jeho kráľovstvo? Vy hovoríte, že ja mocou Belzebula vyháňam zlých duchov. No ak ja vyháňam zlých duchov mocou Belzebula, čou mocou ich vyháňajú vaši synovia? Preto oni budú vašimi sudcami. Ale ak ja Božím prstom vyháňam zlých duchov, potom k vám prišlo Božie kráľovstvo. Keď silný ozbrojený človek stráži svoj dvor, jeho majetok je v bezpečí. Ale keď ho prepadne silnejší ako on, premôže ho, vezme mu zbrane na ktoré sa spoliehal, a korisť rozdelí. Kto nie je so mnou, je proti mne, a kto nezhromažďuje so mnou, rozhadzuje.“ /Lk 11, 14-23/

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes máme spomienku dvoch význačných mučeníc staroveku Perpetuy a Felicity. Perpetua sa rozhodla stať kresťankou v roku 203, hoci bolo práve prenasledovanie kresťanov a vedela, že môže  zomrieť. Otec sa ju snažil od toho odhovoriť, bola mladá, mala život pred sebou a okrem toho aj malého synčeka, ktorého ešte kojila. Jej slúžka Felicita, ktorá čakala dieťa, prijala krst tiež v tom období. Počas krstu cítila, že sa má modliť zvlášť za odvahu a vytrvalosť v súžení a trápení.

Tieto dve mladé matky, môžeme povedať, boli teda vydierateľné pre svoje deti, ktoré milovali, ako každá dobrá matka. Väzenie do ktorého sa dostali bolo preplnené ľuďmi. Vojaci nebrali na väzňov žiaden ohľad. Perpetua sa veľmi bála, ale najviac ju trápilo, že musí byť odlúčená od svojho dieťaťa. Mladá otrokyňa Felicita trpela ešte viac, pretože bola v ôsmom mesiaci tehotenstva.

Dvaja diakoni, ktorí sa starali o väzňov podplatili stráž, a tak sa mohli obe ženy dostať do lepšej časti väznice. Tam mohli matka a brat Perpetuu navštíviť a priniesť jej aj dieťa. Keď dostala povolenie, aby jej synček zostal s ňou, povedala: „Moje väzenie sa náhle premenilo na palác.“

Keď ju a ostatných brali pred súd, otec prosil ju aj sudcu, aby nemusela zomrieť. Sudca mal súcit a dal Perpetue šancu zmeniť svoje rozhodnutie, ale ona zostala pevná vo svojej viere. Odsúdili ju na smrť. Bola vydaná za pokrm divých šeliem v aréne. Dva dni pred popravou Felicita porodila zdravé dievčatko. Takto už nič nebránilo sudcom, aby bola umučená. Sv. Perpetua a Felicita zomreli spolu v aréne s inými kresťanmi v roku 203.

Môžeme sa pýtať, kto v tomto príbehu mal tvrdé srdce? Boli to matky, ktoré boli ochotné zrieknuť sa svojich detí, ale neboli ochotné zrieknuť sa svojej viery? Milovali svoje deti a veľmi trpeli z odlúčenia. Ale bola tu väčšia a hrdinská láska k Ježišovi. Chceli mu zostať verné aj za tú najväčšiu cenu. Svoju lásku nezapreli, ale mali vo svojom srdci ešte väčšiu lásku k Ježišovi.

Tvrdé srdce mal krutý cisár so svojimi prisluhovačmi. Nedali sa obmäkčiť ani materinským citom. Boli neľudský voči kresťanom, a ich krutosť došla až do bodu, že sa tešili z roztrhania mučeníkov divou zverou.

V responzóriu sme dnes opakovali prosbu, ktorú by sme si mali opakovať veľmi často: „Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas a nezatvrdzovali si srdcia.“ Tieto slová vyjadrujú presvedčenie, že počúvanie Božieho hlasu, mení naše srdce, stáva sa „mäkším,“ môžeme povedať ľudskejším. A takéto srdce potrebujeme všetci.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie