Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA ŠTVRTOK PO 5. PÔSTNEJ NEDELI

Evanjelium:

Ježiš povedal Židom: „Veru, veru, hovorím vám: Kto zachová moje slovo, neuvidí smrť naveky.“ Židia mu povedali: „Teraz už vieme, že si posadnutý zlým duchom. Abrahám zomrel aj proroci, a ty hovoríš: ‚Kto zachová moje slovo, neokúsi smrť naveky.‘ Si azda väčší ako náš otec Abrahám, ktorý zomrel? Aj proroci pomreli. Kýmže sa robíš?“ Ježiš odpovedal: „Ak sa oslavujem ja sám, moja sláva nestojí za nič. Ale oslavuje ma môj Otec, o ktorom vy hovoríte: ‚On je náš Boh,‘ a nepoznáte ho. Ale ja ho poznám. A keby som povedal: Nepoznám ho, bol by som luhár ako vy. Ale ja ho poznám a jeho slovo zachovávam. Váš otec Abrahám zaplesal, že uvidí môj deň; i videl a zaradoval sa.“ Židia mu vraveli: „Ešte nemáš ani päťdesiat rokov a videl si Abraháma?“ Ježiš im povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Prv ako bol Abrahám, Ja Som.“ Na to zdvihli kamene a chceli ich hádzať do neho, ale Ježiš sa skryl a vyšiel z chrámu. /Jn 8, 51-59/

Podcast:

Zamyslenie:

Jedno z dôležitých posolstiev Ježišových bolo zjaviť ľuďom, kto on je. Vieme o konflikte v Nazarete. Jeho rodáci nechceli prijať to, že on je niekto iný, ako ostatní Nazaretčania. A Ježiš nebol len niečo viac. Ale on bol celkom, celkom iný, on bol Boží Syn. On nemohol byť luhár, musel povedať pravdu, a pravdou bolo, že on je Boží Syn.  Nestačilo o tom iba povedať, ale on to mal dokázať. Ježiš sa v dnešnom evanjeliu odvoláva na Abraháma na jeho svedectvo. Abrahám dostal videnie, videl „Ježišov“ deň a zaradoval sa. /porov. Jn 8,56/ A nielen to, Ježiš im povedal, že on bol prv ako Abrahám. Poukázal tým na svoj Božský pôvod a existenciu. On je večný. Potom im povedal slová, ktoré môže povedať o sebe len Boh: „Ja som.“ Tak ako sa predstavil Boh Mojžišovi na Horebe, tak isto sa predstavuje Ježiš ľuďom. Ježiš jasne povedal svojim poslucháčom, kto on je a za koho ho majú považovať. Oni to však neprijali. Pre nich to znamenalo rúhanie, a preto ho chceli ukameňovať.

My veríme, že Ježiš z Nazareta bol a je práve toto: „pravý Boh a pravý človek,“ ako sa to modlime vo vyznaní viery. Kresťanstvo je oveľa viac než len súbor náročných morálnych noriem, ako je dokonalá láska alebo odpustenie. Kresťanstvo je viera v osobu, Ježiša Krista, ktorý je pravý Boh a pravý človek.

Svätý Hilár z Poitiers píše v jednej modlitbe: „Daj, aby sme mohli vyjadriť to, čomu veríme. Prostredníctvom prorokov a apoštolov vieme o tebe, jedinom Bohu Otcovi a jedinom Pánovi Ježišovi Kristovi. Kiež by sme mali tú milosť pred heretikmi, ktorí ťa popierajú, ctiť si ťa ako Boha, ktorý nie je sám, a hlásať to ako pravdu.”

Vyjadrenie Ježiša „Ja Som“ znamená okrem jasného vypovedania toho, že on je Boh, aj slová útechy. On je stále, a je stále s nami. O niekoľko dní budeme sláviť jeho zmŕtvychvstanie. Veríme, že On Živý zostáva s nami. Spomeňme si počas dňa: Ježiš je tu so mnou.  

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie