Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA ŠTVRTOK PO DRUHEJ ADVENTNEJ NEDELI

Evanjelium:

Ježiš povedal zástupom: „Veru, hovorím vám: Medzi tými, čo sa narodili zo ženy, nepovstal nik väčší ako Ján Krstiteľ. Ale ten, kto je v nebeskom kráľovstve menší, je väčší ako on. Od dní Jána Krstiteľa podnes trpí nebeské kráľovstvo násilie a násilníci sa ho zmocňujú. Lebo všetci Proroci i Zákon prorokovali až po Jána: A on sám – ak to chcete prijať – je Eliáš, ktorý má prísť. Kto má uši, nech počúva!“ (Mt 11,11-15)

Podcast:

Zamyslenie:

Evanjelium dnes hovorí o Jánovi Krstiteľovi, Mesiášovom predchodcovi, ktorý prišiel, aby pripravil cestu Pánovi. Bude s nami až do šestnásteho dňa, kedy sa končí prvá časť adventu.

Ján je rozhodný muž, ktorý veľmi dobre vníma hodnotu vecí a ktorý si uvedomuje skutočnosť, že na ceste k zdokonaľovaniu a svätosti je potrebné úsilie. Preto Ježiš hovorí: „Od dní Jána Krstiteľa podnes trpí nebeské kráľovstvo násilie a násilníci sa ho zmocňujú.“ (Mt 11,12). „Nepoddajnými“ sú tí, ktorí sú nepoddajní voči sebe samým: Snažím sa veriť, že Pán miluje aj mňa? Obetujem sa, aby „som sa stal maličkým“? Vyvíjam úsilie, aby som si uvedomoval skutočnosť, že som synom svojho nebeského Otca a žijem podľa toho?

Sv. Terézia z Lisieux pri zmienke o týchto Ježišových slovách hovorí niečo, čo nám môže pomôcť v našom osobnom a dôvernom rozhovore so Synom človeka: „Si to ty, o´chudoba!, moja prvá obeta; budem s tebou až do smrti! Viem, že keď je športovec na štadióne, zabúda na všetko kvôli súťaži. Vy, svetskí ľudia, môžete zakúšať smútok a utrpenie pochádzajúce z márnosti vášho trpkého ovocia; ja, radostná, získam víťaznú cenu z chudoby.“ A čo ja? Prečo sa sťažujem hneď ako pocítim, že mi chýba niečo, čo považujem za potrebné? Prajem si, aby som videl veci tak jasne ako Terézia vo všetkých aspektoch môjho života! Ježiš nám dnes hovorí tajomné slová: „A on sám – ak to chcete prijať – je Eliáš, ktorý má prísť. Kto má uši, nech počúva!“ (Mt 11,14-15). Čo tým chce povedať? Chce tým jasne vyjadriť, že Ján je jeho pravý predchodca, ktorý má to isté poslanie ako Eliáš, podľa presvedčenia vtedajších ľudí, že prorok Eliáš má znova prísť pred príchodom Mesiáša.

Myšlienky súvisiace s dnešným evanjeliom:

  • „Mojžiš bol výnimočný zákonodarca a všetci proroci boli obdivuhodní, ale nie väčší ako Ján. Nie som to ja, kto si trúfa porovnávať prorokov: ale ich a náš Pán to povedal.“ (sv. Cyril Jeruzalemský)
  • Stále na mňa robí veľký dojem stretnutie Pána s Eliášom. Pán nebol v krupobití, v daždi, v búrke, vo vetre… Pán bol v tichom, lahodnom šume. Toto je hudba Pánovej reči. Keď sa pripravujeme na Vianoce, mali by sme sa do nej započúvať. (František)
  • Svätý Ján Krstiteľ (…) Ide pred Ježišom „s Eliášovým duchom a mocou“ (Lk 1,17) a vydáva o ňom svedectvo svojím kázaním, svojím krstom na obrátenie a nakoniec svojou mučeníckou smrťou. (Katechizmus Katolíckej Cirkvi 523)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie