Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA ŠTVRTÚ NEDEĽU V OBDOBÍ CEZ ROK

Evanjelium:

V sobotu vošiel Ježiš v Kafarnaume do synagógy a učil. I žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako zákonníci. A práve bol v ich synagóge človek posadnutý nečistým duchom. Ten vykríkol: „Čo ťa do nás, Ježiš Nazaretský? Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si: Boží Svätý.“ Ježiš mu prísne rozkázal: „Mlč a vyjdi z neho!“ Nečistý duch ním zalomcoval a s veľkým krikom z neho vyšiel. Všetci sa čudovali a jeden druhého sa vypytovali: „Čo je to? Nové učenie s mocou! Aj nečistým duchom rozkazuje a poslúchajú ho.“ A chýr o ňom sa hneď rozniesol všade, po celej galilejskej krajine. /Mk 1, 21-28/

Podcast:

Zamyslenie:

Zlý človek má v sebe jednu zvláštnu schopnosť. V určitej chvíli vám povie niečo také, čo vás úplne odstaví. Môže to byť klamstvo, alebo nehoráznosť, či nelogické obvinenie a vy vtedy ostanete stáť s údivom a otvorenými ústami a neviete, čo na to odpovedať. Žiaden logický argument vás vtedy nenapadá. Táto schopnosť je niečo priam diabolské.

S niečím takým sa dnes stretáme v evanjeliu. Ježiš prichádza do synagógy, kde sa práve nachádza posadnutý človek. Človek, ktorý je ovládaný diablom a jeho mocou. Diabol hovorí z tohto človeka. Keď vidí Ježiša, vie s kým má do činenia, že On je Boží Syn a jeho moc je väčšia ako jeho moc, vie, že on nemá na neho. Uvedomuje si aj to, že Ježiš prichádza k človeku ako dobrota a láska. Diabol v tejto situácii použije svoju „diabolskú“ taktiku, hovorí diabolské klamstvo. V tom sa on vyzná, veď ho nazývame Otcom lži. Vykrikuje: „Čo ťa do nás, Ježiš Nazaretský? Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si: Boží Svätý.“

Ježiša, ktorý prišiel zachrániť človeka láskou, úplným odovzdaním sa a obetou, obviňuje z toho, že prišiel človeka zahubiť. V Ježišovi nie je ani štipka zla. Ježiš z pohľadu logického uvažovania, môže urobiť len dobré, je obviňovaný diablom, že prišiel na svet, aby nás zahubil. Diabol svojím klamstvom sa maskuje a stavia sa do pozície záchrancu človeka.  Prezentuje sa ako ten, ktorý stojí za človekom a chce mu pomáhať.

On je však zlodej ľudských duší. A zlodej kričí: „chyťte zlodeja.“ Túto taktiku diabol bude vždy používať. A používa ju aj dnes. Pod rúškom, že chce pomáhať a chrániť človeka, obviňuje pravdu evanjelia z toho, že ona je prostriedkom záhuby. Koľko podobných názorov aj dnes ponúka v mene pomoci a záchrany človeka. Avšak tieto názory sú vlastne pre človeka záhubou. Neprehliadnime tieto klamstvá Zlého a majme pevnú vieru, že Boh je mocnejší ako každé zlo.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie