Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SVIATOK OBETOVANIA PÁNA

ZAMYSLENIE NA SVIATOK OBETOVANIA PÁNA

Simeon uvidel Pánovho Mesiáša a jeho život sa naplnil. To bol vrcholný moment celej jeho životnej púte, naplnenie celého jeho života.

Evanjelium:

Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni ich očisťovania, priniesli Ježiša jeho rodičia do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi, ako je napísané v Pánovom zákone: „Všetko mužského rodu, čo otvára lono matky, bude zasvätené Pánovi,“ a aby obetovali, ako káže Pánov zákon, pár hrdličiek alebo dva holúbky.

V Jeruzaleme žil vtedy muž menom Simeon, človek spravodlivý a nábožný, ktorý očakával potechu Izraela, a Duch Svätý bol na ňom. Jemu Duch Svätý vyjavil, že neumrie, kým neuvidí Pánovho Mesiáša.

Z vnuknutia Ducha prišiel do chrámu. A keď rodičia prinášali dieťa Ježiša, aby splnili, čo o ňom predpisoval zákon, vzal ho aj on do svojho náručia a velebil Boha slovami: „Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka v pokoji podľa svojho slova, lebo moje oči uvideli tvoju spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov: svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela, tvojho ľudu.“ (Lk 2, 22-32)

Zamyslenie:

Dnes sme v evanjeliu počuli ako Simeon očakáva príchod Mesiáša. Päťsto rokov predtým, keď sa chrám začal stavať, vládla v krajine taká chudoba, že jeho stavitelia boli veľmi skľúčení. Bolo to vtedy, keď prorok Aggeus povedal: „Väčšia bude sláva tohto posledného domu ako prvého…, a na tomto mieste budem dávať pokoj, hovorí Pán zástupov.“ (Ag 2,9); a dodal „Otrasiem všetkými kmeňmi i prídu skvosty všetkých národov. Vtedy naplním tento dom slávou, hovorí Pán zástupov.“ (Ag 2,7). Svätý Hieronym prekladá výraz „prídu skvosty všetkých národov“ ako „príde túžený všetkými národmi.“

Duch Svätý ubezpečil Simeona „že neumrie, kým neuvidí Pánovho Mesiáša.“ (Lk 2,26). Dnes vedený Duchom Svätým vošiel do chrámu. Nie je levitom, ani zákonníkom; je iba „človek spravodlivý a nábožný, ktorý očakával potechu Izraela a Duch Svätý bol na ňom“. (Lk 2,25). Duch Svätý naozaj veje, kam chce a zostupuje, na koho chce ako píše evanjelista sv. Ján (porov. Jn 3, 8). Simeon vchádza plný očakávania do chrámu a s prekvapením zisťuje, že hoci sa jedná o takú mimoriadnu udalosť, predsa nikde nevidieť nijaké vlajky či slávnostné ozdoby, nastúpený chór levitov, pripravený privítať toho, ktorý bude jeho slávou. Vidí iba jednoduchý a chudobný manželský pár – Jozefa a Máriu ako prinášajú dieťa Ježiša, v ktorom on spozná sľúbeného Mesiáša. Iste mu vtedy prídu na myseľ slová žalmu: „Zdvihnite, brány, svoje hlavice a vyvýšte sa, brány prastaré, lebo má vstúpiť kráľ slávy“ (Ž 24,7) a preto sa s radosťou a hrdosťou vzpriami, aby dal najavo, že aj keď je už starší, predsa ešte len dokáže vzdať Pánovi náležitú úctu.   

Potom vezme malé Dieťa do rúk a velebí Boha slovami: „Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka v pokoji podľa svojho slova, lebo moje oči uvideli tvoju spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov: svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela, tvojho ľudu.“ (Lk 2,29-32).

Simeon uvidel Pánovho Mesiáša
a jeho život sa naplnil. To bol vrcholný moment celej jeho životnej púte,
naplnenie celého jeho života.

Ani pre nás niet v živote
nič hodnotnejšie ako stretnúť Krista a zotrvať pri ňom. On je svetlom,
Slnkom aj nášho života.

Aplikácia:

Duch Svätý tak ako v Simeonovi, aj v nás vzbudzuje túžbu po Kristovi. Vnímam túto túžbu vo svojom srdci?

Dnes je sviatok zasväteného života: pomodlím sa za nové rehoľné povolania. 

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti
Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie