Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SVIATOK SV. VAVRINCA, diakona a mučeníka

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. VAVRINCA, diakona a mučeníka

Evanjelium:

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Veru, veru, hovorím vám: Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Kto miluje svoj život, stratí ho, a kto svoj život nenávidí na tomto svete, zachráni si ho pre večný život. Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje! A kde som ja, tam bude aj môj služobník. Kto bude mne slúžiť, toho poctí Otec.“ (Jn 12,24-26)

Zamyslenie:

Dnes, na sviatok svätého Vavrinca, rímskeho diakona a mučeníka, nám Cirkev pripomína, že všetci kresťania sú povolaní vydávať svedectvo vernosti Kristovi a to aj za cenu veľkých obetí, utrpenia ba i smrti.

Morálny zákon je svätý a nedotknuteľný. Toto tvrdenie určite kontrastuje so súčasnou kultúrou relativizmu, kde sa etické požiadavky prispôsobujú a podriaďujú osobnému pohodliu jednotlivca, alebo jeho slabostiam. Určite sa nenájde nik, kto by o sebe vyhlásil: – som človek bez morálky, som nesvedomitý; – som človek bez pravdy… Každý, kto by priznal tieto skutočnosti, by sa automaticky diskvalifikoval. Teda, je tu ešte stále istý stupeň morálneho povedomia. No mnohokrát to zostáva iba pri slovách a život mnohých je životom podľa vlastnej ľubovôle a nie podľa morálnych princípov. 

Pritom je všetkým zrejmé, že sociálny mier a pokojné spolunažívanie v spoločnosti nemôžu byť založené na morálke, kde si každý vyberá to, čo chce, bez ohľadu na to, čo hovorí Boh. Takáto „morálka“ bez Boha a jeho prikázaní nevedie cestami spravodlivosti a neprivádza nás na zelené pasienky, ktoré pre nás pripravil Dobrý Pastier; (porov. Ž 23, 1 – 3) naopak, privádza nás do močiara „morálneho relativizmu“, kde sa dá diskutovať, súhlasiť a ospravedlňovať úplne všetko, čo človeku vyhovuje.

Mučeníci sú jasným svedectvom svätosti morálneho zákona: existujú základné požiadavky lásky, ktoré neprijímajú ani výnimky, ani úpravy. Sv. Ján Pavol II hovorí, že „v kresťanstve nájdeme množstvo svedectiev Kristových nasledovníkov, ktorí (…) prijali radšej prenasledovanie a smrť, než aby urobili modloslužobné gesto pálenia kadidla pred sochou cisára.“  

V dobe rímskeho cisára Valeriána diakon „svätý Vavrinec miloval Krista a nasledoval ho až na smrť” (sv. Augustín). Aj v dnešnej dobe je veľa kresťanov prenasledovaných a mnohí vydávajú aj svojou krvou svedectvo o Kristovi.

Spomienka na svätého Vavrinca zostáva tak pre nás trvalým svedectvom o tom, že je vždy lepšie verne nasledovať Krista a to i za cenu obetovania vlastného života, ako sa pokúšať o život podľa vlastných predstáv. Nech nás povzbudzuje aj prísľub Pána: „Kto bude mne slúžiť, toho poctí Otec,“. Je to prísľub večného života.

Aplikácia:

Som ochotný žiť a presadzovať evanjeliové hodnoty v spoločnosti, aj keď mi to prinesie osobné nevýhody?

Pomodlím sa za všetkých kresťanov, ktorí trpia za svoju vieru.

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie