Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SVIATOK SVÄTÉHO BENEDIKTA, OPÁTA, PATRÓNA EURÓPY

Evanjelium:

Peter povedal Ježišovi: „Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou. Čo z toho teda budeme mať?“ Ježiš im povedal: „Veru, hovorím vám: Pri obnovení sveta, keď Syn človeka zasadne na trón svojej slávy, aj vy, čo ste išli za mnou, zasadnete na dvanásť trónov a budete súdiť dvanásť kmeňov Izraela. A každý, kto pre moje meno opustí domy alebo bratov a sestry, alebo otca a matku, alebo deti, alebo polia, dostane stonásobne viac a bude dedičom večného života.“ /Mt 19, 27-29/

Podcast:

Zamyslenie:

Mnohí veriaci majú presvedčenie, že v živote viery sa niečoho zriekame. Sám Ježiš nám povedal veľmi náročnú požiadavku: „Tak ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže byť mojím učeníkom.“ /Lk 14, 33/ Ak sa mám niečoho zrieknuť, pýtame sa, či to stojí za to. Peter sa preto otvorene pýta Ježiša: „my sme opustili všetko a išli sme za tebou. Čo z toho teda budeme mať?“ /Mt 19, 27/ Táto otázka nám môže pripadať ako veľmi trúfalá; veď koľko dobra zakúsil on sám i ostatní od Ježiša, a predovšetkým On bol ich priateľom. Peter chcel vedieť, či sa oplatí byť s Ježišom. Ježiš mu sľubuje, že on sa zahanbiť nedá. Ten kto ho bude nasledovať, dostane ani nie natoľko odmenu materiálnu, ale dostane niečo, čo je stonásobne viac a to je odmena večného života. A pre túto odmenu sa mnohí odhodlali ísť za ním.

Dnes slávime sviatok svätého Benedikta z Nursie, zakladateľa rehole Benediktínov a Patróna Európy. Benedikt bol muž ctihodného života a môžeme povedať už do detstva mal múdrosť starca. Narodil v Nursii v Taliansku okolo r. 480 v šľachtickej rodine. Poslali ho na štúdia do Ríma, odkiaľ utiekol s myšlienkou venovať sa mníšskemu životu. Začal žiť v malej dedinke Subiaco v sabínskych horách. Tam žil ako pustovník. V nasledujúcich rokoch tu založil dvanásť kláštorov, kde mnísi žili v oddelených komunitách. Neskôr však kvôli útokom iného pustovníka opustil tieto kláštory. Usadil sa na Monte Cassino a roku 529 začali s výstavbou mohutného kláštora. Sv. Benedikt začal nový štýl mníšského života. Namiesto zakladania malých oddelených komunít zhromaždil svojich nasledovníkov do jednej veľkej komunity a vytvoril pre nich pravidlá. Regula, ktorú napísal krátko pred smrťou, bola ovocím jeho celoživotného hľadania a stala sa základom európskej mníšskej tradície.

Benedikt zdôrazňoval hodnotu modlitby, pracovitosti a poslušnosti, ktoré sa stali piliermi benediktínskeho života. Jeho príklad a učenie inšpirovali mnohých veriacich po celom svete. Benediktínske kláštory sa stali veľmi dôležitými centrami pre duchovný život, vzdelanie i hospodárske povznesenie nielen v minulosti ale i dnes. Preto je uctievaný ako patrón Európy. Jeho príklad nás povzbudzuje k viere, oddanosti a jednote s Bohom prostredníctvom jednoduchého a usporiadaného života zasväteného modlitbe a práci pre dobro druhých.

Sv. Benedikt podobne ako apoštoli opustil všetko a dostal za to odmenu. Našiel mnohých bratov a sestry, s ktorými kráčal na ceste viery. Ale dostal i odmenu blaženej večnosti. Boh vie byť k človeku veľkodušný.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie