Zamyslenia

Zamyslenie na sviatok svätého Matúša, apoštola a evanjelistu

Zamyslenie na sviatok svätého Matúša, apoštola a evanjelistu

Ježiš videl na mýtnici sedieť človeka menom Matúša a povedal mu: „Poď za mnou!“ On vstal a išiel za ním. Keď potom Ježiš sedel v dome za stolom, prišli mnohí mýtnici a hriešnici a stolovali s ním a s jeho učeníkmi. Keď to videli farizeji, hovorili jeho učeníkom: „Prečo váš učiteľ jedáva s mýtnikmi a hriešnikmi?“
On to začul a povedal: „Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Choďte a naučte sa, čo to znamená: ‚Milosrdenstvo chcem, a nie obetu.‘ Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov.“

Mt 9, 9-13

Zamyslenie:

Slávime dnes slávnosť svätého Matúša, ktorý bol apoštolom a evanjelistom. On sám, ako sme počuli v evanjeliu, opisuje svoje obrátenie. Sedel podľa svojho zvyku na mýtnici a Ježiš ho pozval, aby Ho nasledoval. Mýtnik Matúš, ako sám píše, „vstal a išiel za ním“ (Mt 9,9).

Na jeho profesiu ako vyberača
daní sa mnohí mračili. Mítnici boli považovaní za publikánov a hriešnikov. Boli
v službách kráľa Herodesa, galilejského pána a kráľa, ktorého ľudia nenávideli,
a ktorý je v Novom zákone vyobrazený ako cudzoložník, vrah Jána Krstiteľa a ako
ten, ktorý na Veľký piatok sa Ježišovi vysmial a opovrhol ním.

Matúšovo obrátenie muselo pre neho znamenať skutočné prepustenie, oslobodenie, čo dokazovala hostina, ktorú organizuje pozývaním mýtnikov a hriešnikov. Bol to jeho vlastný spôsob, ako preukázať vďačnosť Majstrovi za to, že sa dokázal zbaviť najbiednejšieho postavenia a nájsť skutočné šťastie. Benediktínsky mních svätý Beda Ctihodný, keď komentuje Matúšovo obrátenie, píše: „Toto obrátenie jedného vyberača daní dalo mnohým ľuďom, ľuďom z jeho vlastnej profesie a iným hriešnikom, príklad pokánia a milosti (…). Len čo sa obrátil, povzbudil ostatných, celý zástup hriešnikov, aby nastúpili na cestu spásy.

V jeho obrátení môžeme vidieť Božie milosrdenstvo, ako to ukazuje Ježišova odpoveď na kritiku farizejov: „Milosrdenstvo chcem, a nie obetu. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov.“ (Mt 9,13).

Aplikácia:

  • Mám prečítané evanjelium, ktoré apoštol Matúš napísal?
  • Aká je cesta môjho obrátenia?

 Zamyslenie v audio podobe:

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie