Zamyslenie na sviatok svätého Matúša, apoštola a evanjelistu

Zamyslenie na sviatok svätého Matúša, apoštola a evanjelistu

Ježiš videl na mýtnici sedieť človeka menom Matúša a povedal mu: „Poď za mnou!“ On vstal a išiel za ním. Keď potom Ježiš sedel v dome za stolom, prišli mnohí mýtnici a hriešnici a stolovali s ním a s jeho učeníkmi. Keď to videli farizeji, hovorili jeho učeníkom: „Prečo váš učiteľ jedáva s mýtnikmi a hriešnikmi?“
On to začul a povedal: „Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Choďte a naučte sa, čo to znamená: ‚Milosrdenstvo chcem, a nie obetu.‘ Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov.“

Mt 9, 9-13

Zamyslenie:

Slávime dnes slávnosť svätého Matúša, ktorý bol apoštolom a evanjelistom. On sám, ako sme počuli v evanjeliu, opisuje svoje obrátenie. Sedel podľa svojho zvyku na mýtnici a Ježiš ho pozval, aby Ho nasledoval. Mýtnik Matúš, ako sám píše, „vstal a išiel za ním“ (Mt 9,9).

Na jeho profesiu ako vyberača daní sa mnohí mračili. Mítnici boli považovaní za publikánov a hriešnikov. Boli v službách kráľa Herodesa, galilejského pána a kráľa, ktorého ľudia nenávideli, a ktorý je v Novom zákone vyobrazený ako cudzoložník, vrah Jána Krstiteľa a ako ten, ktorý na Veľký piatok sa Ježišovi vysmial a opovrhol ním.

Matúšovo obrátenie muselo pre neho znamenať skutočné prepustenie, oslobodenie, čo dokazovala hostina, ktorú organizuje pozývaním mýtnikov a hriešnikov. Bol to jeho vlastný spôsob, ako preukázať vďačnosť Majstrovi za to, že sa dokázal zbaviť najbiednejšieho postavenia a nájsť skutočné šťastie. Benediktínsky mních svätý Beda Ctihodný, keď komentuje Matúšovo obrátenie, píše: „Toto obrátenie jedného vyberača daní dalo mnohým ľuďom, ľuďom z jeho vlastnej profesie a iným hriešnikom, príklad pokánia a milosti (…). Len čo sa obrátil, povzbudil ostatných, celý zástup hriešnikov, aby nastúpili na cestu spásy.

V jeho obrátení môžeme vidieť Božie milosrdenstvo, ako to ukazuje Ježišova odpoveď na kritiku farizejov: „Milosrdenstvo chcem, a nie obetu. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov.“ (Mt 9,13).

Aplikácia:

  • Mám prečítané evanjelium, ktoré apoštol Matúš napísal?
  • Aká je cesta môjho obrátenia?

 Zamyslenie v audio podobe:

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie