Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA UTOROK 32. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

„Pán povedal: „Kto z vás, čo máte sluhu, ktorý orie alebo pasie, povie mu, keď sa vráti z poľa: ‚Hneď si
poď sadnúť k stolu‘? Vari mu nepovie skôr: ‚Priprav mi večeru, opáš sa a obsluhuj ma, kým sa
nenajem a nenapijem; ty budeš jesť a piť až potom‘? Je azda povinný ďakovať sluhovi, že urobil, čo sa
mu rozkázalo? Tak aj vy, keď urobíte všetko, čo sa vám prikázalo, povedzte: ‚Sme neužitoční sluhovia;
urobili sme, čo sme boli povinní urobiť.“
Lk 17,7-10

Podcast:

Zamyslenie:

Posolstvo evanjelia dnes nie je založené na postoji pána, ale na postoji sluhu. Ježiš podobenstvom vyzýva apoštolov, aby sa zamysleli nad postojom služby. Veď služobník by mal plniť svoje povinnosti bez toho, aby očakával akúkoľvek odmenu.
Toto však nie je posledná Majstrova lekcia o službe. Neskôr Ježiš povie svojim učeníkom: „Už
vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie, čo robí jeho pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som
vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca.“
Priatelia si nemusia navzájom skladať účty. Ak si majú sluhovia plniť svoje povinnosti, my, jeho
apoštoli, ktorí sme Ježišovými priateľmi, musíme o to viac plniť poslanie, ktoré nám Boh zveril, a
zároveň si uvedomovať, že naša práca si nezaslúži žiadnu odmenu, lebo ju robíme s radosťou a
pretože všetko, čo máme, čokoľvek sme, je dar, ktorý sme dostali od Boha.
V týchto dňoch si pripomíname aj sviatok veľkého svätca, veľkého Ježišovho priateľa, veľmi
obľúbeného na území Katalánska, svätého Martina z Tours, ktorý celý svoj život zasvätil službe
Kristovmu evanjeliu. Sulpicius Severus o ňom napísal: „Mimoriadny človek, ktorého ani námaha a
utrpenie, ani skutočnosť smrti nemohli ohnúť jeho odhodlanie; nepriklonil sa ani na jednu stranu, nebál
sa smrti, ale neodmietal ani žiť! Očami a rukami obrátenými k nebu sa jeho neporaziteľný duch
neprestával modliť.“ V našich modlitbách, v našom dialógu s naším Priateľom, v tom spočíva
tajomstvo a sila našej služby.

Myšlienky súvisiace s dnešným evanjeliom:

 • „Uznajme milosť, ale nezabudnime na svoju prirodzenosť. Nerobte si z toho ťažkú hlavu, ak
  ste dobre splnili svoje povinnosti, pretože ste urobili to, čo ste mali urobiť. Slnko plní svoju
  úlohu, mesiac poslúcha, anjeli plnia svoje povinnosti.“ (sv. Ambróz)
 • „Ak dnes budeme plniť Božiu vôľu s pokorou, bez toho, aby sme si od neho niečo nárokovali,
  bude to sám Ježiš, kto nám poslúži, kto nám pomôže, kto nás povzbudí, kto nám dodá silu a
  pokoj.“ (pápež Benedikt XVI.)
 • „Čím väčšmi človek koná dobro, tým sa stáva slobodnejším. Pravá sloboda je iba tá, ktorá je v
  službe dobra a spravodlivosti. Zvoliť si neposlušnosť a zlo je zneužitím slobody a vedie do
  otroctva hriechu.“ (KKC 1733)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie