Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA UTOROK 1. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 1. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

V sobotu vošiel Ježiš v Kafarnaume do synagógy a učil. I žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako zákonníci. A práve bol v ich synagóge človek posadnutý nečistým duchom. Ten vykríkol: „Čo ťa do nás, Ježiš Nazaretský? Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si: Boží Svätý.“ Ježiš mu prísne rozkázal: „Mlč a vyjdi z neho!“ Nečistý duch ním zalomcoval a s veľkým krikom z neho vyšiel. Všetci sa čudovali a jeden druhého sa vypytovali: „Čo je to? Nové učenie s mocou! Aj nečistým duchom rozkazuje a poslúchajú ho.“ A chýr o ňom sa hneď rozniesol všade, po celej galilejskej krajine. Mk 1,21-28

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes nám svätý Marek predstavuje Ježiša pri vyučovaní v synagóge a reakciu ľudí opisuje slovami: „I žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc” (Mk 1, 21). To je dôležitá úvodná poznámka. To, čo jeho poslucháči obdivujú, nie je ani tak učenie, ale sám Učiteľ; nie to „čo sa hovorí“ ale „kto“ to hovorí.  Ježiš učí ako ten, ktorý má moc; čiže z jeho postoja a slov sála čosi, čo mu dodáva veľkú autoritu. Evanjelista Marek chce zdôrazniť práve tento kontrast medzi učením Ježiša a zákonníkov, keď píše: „učil ako ten, čo má moc, a nie ako zákonníci“.

Hneď na to nasleduje scéna s mužom posadnutým nečistým duchom, ktorá končí oslobodením dotyčného muža a ďalším obdivom Ježiša. „Všetci sa čudovali a jeden druhého sa vypytovali: „Čo je to? Nové učenie s mocou! Aj nečistým duchom rozkazuje a poslúchajú ho“(Mk 1, 27). Ježiš svoju moc dokazuje tým, že rozkazuje nečistý duchom, ktorí ho poslúchajú. Tým ešte viac stúpa jeho obdiv u ľudí, ktorí roznášajú chýr o Ježišovi po celej galilejskej krajine. 

To, čo zažili ľudia v Kafarnaumskej synagóge, prežívame vo viere aj my vždy, keď sme na svätej omši. Tu sa stretáme s Kristom, počúvame jeho slovo a sme svedkami jeho moci, keď ústami kňaza premieňa dary chleba a vína na svoje telo a krv, ktoré nám potom dáva za pokrm a nápoj večného života. Môžem sa pýtať: Napĺňa to aj mňa úžasom nad Ježišom a jeho mocou? Uvedomujem si, akú oslobodzujúcu silu má Ježiš, jeho slovo a Eucharistia v mojom živote?

Aplikácia:

Poprosím o milosť živej viery, aby každá sv. omša bola pre mňa opravdivým stretnutím s Kristom.

Hoci vianočné obdobie skončilo, budem sa snažiť nájsť si čas na kontempláciu Kristovej tváre, aby ma napĺňal úžas nad jeho mocou a láskou.  

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie