Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA UTOROK 28. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 28. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Keď Ježiš ešte hovoril, pozval ho istý farizej, aby uňho obedoval. On šiel a sadol si k stolu. A farizej sa začudoval, keď videl, že sa pred obedom neumyl. Pán mu povedal: „Vy, farizeji, čistíte čašu a misu zvonka, ale vaše vnútro je plné lúpeže a neprávosti. Hlupáci, či ten, čo stvoril vonkajšok, nestvoril aj vnútro? Ale čo je vnútri, rozdajte ako almužnu a všetko vám bude čisté.“

Lk 11, 37-41

Zamyslenie:

Dnes nám evanjelista ukazuje
Ježiša na hostine, na ktorú ho „pozval istý farizej.“ (porov. Lk 11,37).
Môžeme si predstaviť, ako sa hostiteľ asi zamračil, keď si všimol, že sa Ježiš nestará
o rituál umývania rúk (čo nebol predpis zákona, ale iba tradícia starých
rabínov), a navyše sa zameriaval na inú sociálnu skupinu ako farizej očakával. Pán
nemal v zásade záujem o to, čo „povedia ľudia“, alebo o to, čo sa dá považovať
za „politicky korektné“ správanie; či sa nám to páči alebo nie. Toto nie sú
kritériá, na ktorých by mali kresťania vychádzať pri rozhodovaní. Ježiš jasne odsudzuje
dvojitú morálku, ktorá zjavne usiluje o útechu alebo podvod: „Vy, farizeji,
čistíte čašu a misu zvonka, ale vaše vnútro je plné lúpeže a neprávosti.
Hlupáci.“ (Lk 11,39). Božie slovo nás obvykle spochybňuje o spôsoboch a zvykoch
nášho každodenného života, keď zmeníme maličkosti na „hodnoty“, aby sme
zamaskovali svoje hriechy arogancie, sebectva a namyslenosti.

Svätý Bazil hovorieval: „Kto je
rozvážny, musí sa báť toho, že bude žiť, kým nebude mať názor iných“. Ak sme
svedkami Krista, musíme vedieť, že pravda vždy presvitá. Toto je naše poslanie
medzi ľuďmi, s ktorými zdieľame náš život, zatiaľ čo sa snažíme udržiavať nás v
čistote po tom, čo nám Boh zjavil vzor človeka v Kristovi. Čistota ducha ide
omnoho ďalej ako za všetky spoločenské formy a ak budeme mať pochybnosti,
pamätajme na to, že blahoslavení sú čistí v srdci, pretože uvidia Boha. Každý
sa musí rozhodnúť, čo chce vidieť po celú večnosť.

Aplikácia:

  • Aké je moje správanie medzi priateľmi a doma? Zjavujem Krista svojím životom?

Zamyslenie v audio podobe:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v
teba.

Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci
jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti
Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj
nás svojim Duchom.

Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti
pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc
nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie