Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA UTOROK 29. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Bedrá majte opásané a lampy zažaté! Buďte podobní ľuďom, ktorí očakávajú svojho pána, keď sa má vrátiť zo svadby, aby mu otvorili hneď, ako príde a zaklope. Blahoslavení sluhovia, ktorých pán pri svojom príchode nájde bdieť. Veru, hovorím vám: Opáše sa, posadí ich k stolu a bude ich obsluhovať. A keď príde pred polnocou alebo až nad ránom a nájde ich bdieť, budú blahoslavení. /Lk 12, 35-38/

Podcast:

Zamyslenie:

Viacerí z nás sa zaujímame o cyklistiku. Niektorí sa občas posadíme na bicykel a prejdeme pár kilometrov, iní sledujeme so záujmom veľké preteky. Priznám sa, že sa mi nepáči to, ako v dlhej etape poctivo pracuje väčšina cyklistov, idú v čele peletónu, bojujú s vetrom a ťahajú ostatných, aby potom v závere nechali miesto favoritom, ktorí sa celý čas len viezli. Títo, ako veľkí hrdinovia bojujú v záverečných metroch a postavia sa na stupeň víťazov. Podľa mňa skutočnými hrdinami sú tí, ktorí celý čas poctivo šliapali do pedálov a ťahali všetkých.

Dnešné podobenstvo nám hovorí o pripravenosti. Človek má byť pripravený na ten moment, keď Pán života a ľudských dejín príde a zaklope. V živote každého človeka je to chvíľa odchodu z tohto sveta. Je to dôležitý moment, na ktorý máme byť pripravený. Preto nám Ježiš hovorí, že sa máme podobať sluhom,  ktorí verne očakávajú svojho pána, keď príde. Vo chvíli príchodu nemôžu spať a taktiež je dôležité, aby všetko v dome bolo v náležitom poriadku.

Niekedy si mylne myslíme, že Ježiš myslel v tomto podobenstve, aby sme len v strachu čakali na okamih smrti, keď sa s ním stretneme ako s Pánom nášho života. Smrť bude zavŕšením celého nášho života. To čo robím dnes a zajtra, celý môj život je moja bdelosť. Každým skutkom ho čakám. On chce, aby som v tomto čase čakania urobil mnohé veci. Mám naplniť tento čas skutkami lásky, obetavosti, milosrdenstva… Nemám sa iba viesť životom a na záver sa pokúsiť vyhrať. V kresťanskom živote nejde len o jeden moment, o chvíľu smrti, ale stále máme mať „bedrá opásané a horiace sviece v rukách.“

Každodenná vernosť v živote je tým najlepším spôsobom, ako sa mám pripraviť na stretnutie s Pánom môjho života. Pripravenosť sa prejavuje v tom, že celý svoj život žijem naplno.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie