Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA UTOROK 31. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 31. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Jeden zo spolustolujúcich povedal Ježišovi: „Blahoslavený, kto bude jesť chlieb v Božom kráľovstve.“ On mu povedal: „Istý človek pripravil veľkú večeru a pozval mnoho ľudí. Keď nadišla hodina večere, poslal svojho sluhu, aby povedal pozvaným: ‚Poďte, už je všetko pripravené.‘ A naraz sa začali všetci vyhovárať. Prvý mu povedal: ‚Kúpil som pole a musím si ho ísť pozrieť. Prosím ťa, ospravedlň ma!‘ Druhý povedal: ‚Kúpil som päť záprahov volov a idem ich vyskúšať. Prosím ťa, ospravedlň ma!‘ A ďalší povedal: ‚Oženil som sa, a preto nemôžem prísť.‘ Sluha sa vrátil a oznámil to svojmu pánovi. Vtedy sa hospodár rozhneval a povedal svojmu sluhovi: ‚Vyjdi rýchle na námestia a do ulíc mesta a priveď sem chudobných a mrzákov, slepých a chromých!‘ A sluha hlásil: ‚Pane, stalo sa, ako si rozkázal, a ešte je miesto.‘ Tu pán povedal sluhovi: ‚Vyjdi na cesty a k ohradám a donúť vojsť všetkých, aby sa mi naplnil dom. Lebo hovorím vám, že ani jeden z tamtých mužov, čo boli pozvaní, neokúsi moju večeru.‘“

Lk 14, 15-24

Zamyslenie:

Dnes nám Pán ponúka obraz večnosti, ktorý predstavuje banket, večeru. Banket označuje miesto, kde sa rodina a priatelia zhromaždia, aby oslávili a užili si, že sú spolu, podelili sa o rozhovor a priateľstvo a sedeli za jedným stolom. Tento obraz hovorí o našom zblížení s Trojjediným Bohom a o radosti, ktorú nájdeme v zasľúbenej zemi. Pán stvoril všetko pre nás a povoláva nás, pretože „všetko je už pripravené“ (porov. Lk 14,17). Chce nás mať pri sebe; chce nás mať po svojom boku, všetkých mužov a ženy, každého z nás.

Do tohto všetkého ale vstupuje
jedna vec: i my musíme mať túžbu ísť k nemu. Boh s nami túži zdieľať svoj
domov, svoj stôl, svoju intimitu, a to naveky a navždy. Otázka je či i my
túžime byť s ním, či tužíme sedieť s ním za jedným stolom?

Je to smutné, ale človek  je schopný vymeniť Boha prakticky za čokoľvek.
Počuli sme o tom i v dnešnom evanjeliu: za kúsok zeme; za záprah
volov a môžeme pokračovať ďalej: za prácu, záľuby, hriech, … . Je preto
namieste otázka: Ako je to s nami? Nemeníme Boha aj my za niečo iné?

Vzbuďme si dnes v našom srdci túžbu, že chceme na Pánovo pozvanie vždy odpovedať svoje „áno“.

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci
jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti
pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc
nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie