Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA UTOROK 33. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 33. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ježiš vošiel do Jericha a prechádzal cezeň. A tu muž, menom Zachej, ktorý bol hlavným mýtnikom a bol bohatý, zatúžil vidieť Ježiša, kto to je, ale nemohol pre zástup, lebo bol malej postavy. Bežal teda napred a vyšiel na planý figovník, aby ho uvidel, lebo práve tade mal ísť. Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel sa hore a povedal mu: „Zachej, poď rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome!“ On chytro zišiel a prijal ho s radosťou. Keď to videli, všetci šomrali: „Vošiel k hriešnemu človekovi!“ Ale Zachej vstal a povedal Pánovi: „Pane, polovicu svojho majetku dám chudobným a ak som niekoho oklamal, vrátim štvornásobne.“ Ježiš mu povedal: „Dnes prišla spása do tohoto domu. Veď aj on je Abrahámovým synom. Lebo Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo.“

Lk 19, 1-10

Zamyslenie:

Dnes budem Zachej. Touto osobnosťou bol bohatý muž a hlavný mýtnik. Mám toho viac, ako potrebujem, a možno až príliš často sa správam ako mýtnik a zabúdam na Ježiša Krista. Uprostred davu Ježiš hľadá Zacheja; dnes, Boh vstupuje do môjho sveta, hľadá ma: “Zostúp rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome” (Lk 19,5).

Zachej chce vidieť Ježiša; ak by sa však nerozbehol napred a nevyliezol na planý figovník, neuvidel by ho. Tiež by som chcel čo najviac a najlepšie vidieť Božie skutky! Ale nie som si príliš istý, či som ochotný správať sa ako hlupák, tak ako to urobil Zachej. Aby sa mohla uskutočniť Ježišova reakcia, je potrebná dispozícia hlavného mýtnika v Jerichu. A ak sa nebude ponáhľať, môže nakoniec stratiť príležitosť, aby sa ho Ježiš dotkol, a tým byť zachránený. Možno som mal už príliš veľa príležitostí stretnúť Ježiša a možno je načase byť odvážny, odísť z domu, aby som sa s ním stretol a pozvať ho, aby vošiel ku mne, aby mohol o mne povedať: „Dnes prišla spása do tohoto domu. Veď aj on je Abrahámovým synom. Lebo Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo.“ (Lk 19, 9-10).

Zachej  prijíma Ježiša do svojho domu, svojho
života a svojho srdca, aj keď sa pravdepodobne necíti byť hodný takejto
návštevy. Jeho obrátenie je úplné: začína sa vzdaním akejkoľvek ambície pre
bohatstvo, nasleduje zámer deliť sa so svojím majetkom a končí ráznym
rozhodnutím pre spravodlivosť a tak napraviť svoje hriechy. Možno sa ma
Ježiš už dávno pýtal na niečo podobné, ale ​​radšej som si zapchal uši aby som
ho nepočul. Stále potrebujem svoje obrátenie.

Svätý Maxim povedal: „Nie je nič, čo by Boh viac miloval a mal potešenie z toho ako keď sa človek obráti so skutočnou ľútosťou“. Nech mi Pán k tomu dnes pomáha.

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci
jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti
Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj
nás svojim Duchom.

Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti
pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc
nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie