Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA UTOROK 34. TÝŽDEŇ V OBDOBÍ CEZ ROK

ZAMYSLENIE NA UTOROK 34. TÝŽDEŇ V OBDOBÍ CEZ ROK

Keď niektorí hovorili o chráme, že je vyzdobený krásnymi kameňmi a pamätnými darmi, povedal: “Prídu dni, keď z toho, čo vidíte, nezostane kameň na kameni; všetko bude zborené.” Oni sa ho opýtali: “Učiteľ, kedy to bude a aké bude znamenie, keď sa to začne diať? On odpovedal: “Dajte si pozor, aby vás nezviedli. Lebo prídu mnohí a v mojom mene budú hovoriť: “To som ja” a: “Ten čas je už blízko.” Nechoďte za nimi! A keď budete počuť o vojnách a nepokojoch, neľakajte sa! Toto musí prísť predtým, ale koniec nebude hneď.” Potom im povedal: “Národ povstane proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Budú veľké zemetrasenia a miestami hlad a mor, budú hrôzy a veľké znamenia na nebi.

Lk 21,5-11

Zamyslenie:

Dnes s údivom počúvame Pánovo prísne varovanie: „Prídu dni, keď z toho, čo vidíte, nezostane kameň na kameni; všetko bude zborené.“ (Lk 21,6). Ježišove slová môžu byť vložené do protipólov takzvanej „kultúry neurčitého ľudského pokroku“ alebo, aj nezastaviteľného vývoja niektorých technicko/vedeckých objavov či politicko/vojenských taktík.

Odkiaľ to celé príde? Kde sa to stane?
Toto nikto nevie povedať, okrem Boha, ktorý je nad celým vesmírom a časom
a teda presne vie, kde a kedy sa niečo udeje. Niekedy je až
neuveriteľné koľko by sme toho chceli vedieť o našom bytí, ako sa bude
vyvíjať a kam budeme smerovať a pritom niekedy nechceme prijať
a akceptovať náš momentálny stav.

Ako učeníci Božieho Syna sme pozvaní, počúvať jeho slová, osvojovať si ich a uvažovať o nich. Zároveň nás popri všetkom Ježiš pozýva: „Dávajte si pozor, aby ste sa nenechali oklamať!“ (Lk 21, 8). Toto tvrdí On, ktorý prišiel vydať svedectvo pravdy, a zároveň tvrdil, že ľudia patriaci k pravde počúvajú jeho hlas. A dodáva: „…ale koniec nebude hneď“ (Lk 21, 9). Čo na jednej strane znamená, že stále máme čas na záchranu a musíme to využiť; a na druhej strane, že koniec raz určite príde. Áno, Ježiš, „príde súdiť živých a mŕtvych“, ako sa modlíme aj vo Vyznaní viery.

Keby sme pokračovali v danej kapitole ďalej, došli by sme k povzbudeniu „Ak vytrváte, zachováte si život.“ (Lk 21,19). Povzbudení týmto veršom sa môžeme navzájom motivovať slovami: Neboj sa bojovať, napriek všetkým problémom zvíťazí ten, kto vydrží bojovať až do konca.“

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v
teba.

Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci
jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti
Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj
nás svojim Duchom.

Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti
pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc
nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie