Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA UTOROK 6. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 6. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

V tom čase si učeníci zabudli
vziať chleba a na lodi mali so sebou iba jeden chlieb. A on ich
varoval: „Dajte si pozor a chráňte sa kvasu farizejov i kvasu
Herodesa!“ Oni si medzi sebou hovorili, že nemajú chleba. Keď to spozoroval,
povedal im: „Prečo rozprávate o tom, že nemáte chlieb? Ešte nechápete
a nerozumiete? Máte otupené srdce? Máte oči, a nevidíte? Máte uši,
a nepočujete? A nepamätáte sa už, koľko košov ste naplnili
odrobinami, keď som rozlámal päť chlebov piatim tisícom?“ Odpovedali mu:
„Dvanásť.“ „A koľko košov ste naplnili odrobinami, keď som tých sedem
rozlámal štyrom tisícom?“ Odpovedali mu: „Sedem.“ A povedal im: „Ešte
nechápete?“
(Mk 8,14-21)

Zamyslenie:

V dnešnom evanjeliu opäť vidíme múdrosť nášho Pána Ježiša. Jeho správanie častokrát úplne odlišné od ostatných ľudí … je originálne. Učeníci určite nezabudli na zázraky ktoré pred nedávnom urobil. A hoci sú ešte stále ohúrení, Ježiš ich varuje pred tým, čo ich čaká: „Dajte si pozor a chráňte sa kvasu farizejov i kvasu Herodesa!“ (Mk 8,15), pretože – farizeji a hlavne Herodes – veľmi nechceli, aby sa mohla šíriť Božia milosť. Namiesto toho radšej okolo seba šírili zlý kvas a poburovali ľud.  

Naša viera nezávisí od našich skutkov, pretože „viera, o ktorej sami rozhodujeme, nie je úplnou a odovzdanou vierou“ (Benedikt XVI.). Naopak, sú to naše skutky, ktoré závisia od našej viery. Mať skutočnú a autentickú vieru znamená žiť ju aktívne a dynamicky, nielen na povrchu a na vonkajšku… Naša viera musí byť skutočná. Sme pozvaní k tomu, aby sme sa na veci pozerali očami Boha, nie očami hriešnika: „Máte oči, a nevidíte? Máte uši, a nepočujete?“ (Mk 8,17).

Božie Kráľovstvo sa vo svete šíri rovnako ako keď sa kvasí cesto. Rastie bez toho, aby sme vedeli kde, ako a prečo. Naša živá viera musí rásť a byť taká, ktorá rastie v našej láske k Bohu. Nech nás preto nič a nikto neklame o stretnutí s našim Pánom a Jeho posolstvom. Náš Pán si nikdy nenechá ujsť príležitosť učiť nás a dnes v tom pokračuje: „Musíme sa oslobodiť od falošnej predstavy, že viera nemá dnešným ľuďom čo povedať“ (Benedikt XVI.).

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti
Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie