Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA UTOROK 8. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 8. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Peter začal hovoriť Ježišovi: „Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou.“ Ježiš povedal: „Veru, hovorím vám: Niet nikoho, kto by pre mňa a pre evanjelium opustil dom alebo bratov a sestry alebo matku a otca alebo deti alebo polia, aby nedostal stonásobne viac; teraz, v tomto čase, domy, bratov, sestry, matky, deti i polia, hoci s prenasledovaním, a v budúcom veku večný život. A mnohí prví budú poslednými a poslední prvými.“ (Mk 10, 28-31)

Zamyslenie:

Dnes počúvame rozhovor Pána Ježiša s Petrom. Pán potrebuje učeníkov, nasledovníkov a priateľov. Podobá sa hospodárovi, ktorý vyšiel skoro ráno, aby najal ľudí na prácu do svojej vinice. Aj Pán hľadá a pozýva. Jeho výzva je univerzálna a ponuka podmanivá. Avšak je tu jedna podmienka, ktorá môže odradiť. „Pre mňa – čiže pre Pána – a pre evanjelium“ treba byť pripraveným opustiť všetko: bratov a sestry alebo matku a otca alebo deti alebo polia. (porov. Mk 10, 29).

Ale je za to nejaká odmena? Prinesie to človeku nejaký zisk? Bude z toho čosi mať? Tieto otázky vŕtajú Petrovi v hlave a preto hovorí Pánovi: „Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou.“ (Mk 10, 28). Nepýta sa priamo na odmenu, ale je to jasné z odpovede Ježiša.

Pánov prísľub je veľmi veľkorysý: dostane „stonásobne viac v  tomto čase (…) a v budúcom veku večný život” (Mk 10, 30). Čo sa týka štedrosti, nemožno ho prekonať. Pán však dodáva: “hoci s prenasledovaním”. Ježiš je veľmi realistický a nechce nikoho oklamať. Kto je jeho verným učeníkom, musí počítať s problémami a ťažkosťami. Tie sa však môžu tak isto chápať ako istý druh „odmeny“ pretože nás pozývajú k obete života a pomáhajú nám duchovne rásť a dozrievať.  Akákoľvek obeta, ktorú prinesieme, nás robí podobnejšími Ježišovi Kristovi, ktorý nás vykúpil práve obetou svojho života na kríži.

Niektorí odpovedajú radikálne a nasledujú Ježiša v zasvätenom živote či kňazskej službe. No pre väčšinu veriacich “opustenie domu, bratov, sestier, otca a matky“ konkrétne znamená zanechať všetko, čo bráni žiť v priateľstve s Ježišom a vydávať o ňom svedectvo pred svetom. A práve toto svedectvo je potrebné dnes viac ako kedykoľvek predtým. Nemyslíte?

Aplikácia:

  • Čo mi bráni prehlbovať vzťah priateľstva s Ježišom? Je to nedostatok času, lásky alebo dôvery?
  • Konám dobro iba preto, aby si to ľudia všimli a poďakovali mi? Je moja láska nezištná?

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie