Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA UTOROK PO 1. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 1. PÔSTNEJ NEDELI

Evanjelium:

I znova im povedal:
„Odchádzam a budete ma hľadať, ale zomriete vo svojom hriechu. Kam ja
idem, tam vy prísť nemôžete.“ Židia si hovorili: „Vari sám seba
zabije, že vraví: „Kam ja idem, tam vy prísť nemôžete“?“ On im
povedal: „Vy ste zdola, ja som zhora. Vy ste z tohto sveta, ja nie som z
tohto sveta. Preto som vám povedal, že zomriete vo svojich hriechoch. Lebo ak
neuveríte, že Ja Som, zomriete vo svojich hriechoch.“ Pýtali sa ho teda:
„Kto si ty?“ Ježiš im odpovedal: „Od počiatku to, čo vám
hovorím. Mám o vás veľa čo povedať a súdiť. Ale ten, ktorý ma poslal, je
pravdivý, a ja hovorím svetu to, čo som počul od neho.“ Nerozumeli, že im
hovorí o Otcovi. Ježiš im teda povedal: „Keď vyzdvihnete Syna človeka,
poznáte, že Ja Som a že nič nerobím sám od seba, ale hovorím tak, ako ma naučil
Otec. A ten ktorý ma poslal, je so mnou. Nenechal ma samého, lebo ja vždy
robím, čo sa páči jemu.“ Keď to hovoril, mnohí uverili v neho.
(Jn 8,21–30)

Zamyslenie:

Dnešný úryvok z evanjelia podľa Jána nás pozýva, aby sme ho premeditovali v očakávaní vykúpenia z kríža : „Naším veľkňazom je Kristus Ježiš, jeho drahocenným telom je naša obeta, ktorú On obetoval na kríži na oltári za spásu všetkých ľudí“ (Svätý Ján Fisher).

„Keď vyzdvihnete Syna človeka…“ (Jn 8,28). Ukrižovaný Kristus – „pozdvihol“ Krista! – je veľkým a jednoznačným znakom Otcovej lásky k padlému ľudstvu. Jeho otvorená náruč natiahnutá medzi Nebom a Zemou načrtáva nezmazateľný znak Jeho priateľstva s nami. Keď ho uvidíme takto, vyzdvihnutého, uvedomíme si jeho skutok lásky za nás.

 Iba priateľstvo s ním, nám môže poskytnúť
potrebnú milosť , aby sme sa dostali do srdca nášho Spasiteľa. Evanjelium bez
kríža nám neumožňuje porozumieť čo všetko za nás Ježiš musel vytrpieť.  

Modlime sa, aby náš pohľad na kríž bol otázkou smerovanou ku Kristovi „Kto si?»“(Jn 8,25). Aby nám on mohol odpovedať: že je „cesta, pravda a život“ (Jn 14,6), Ak sa nespojíme s ním, nebudeme schopní priniesť žiadne ovocie, pretože iba on má slová večného života. Už na tomto svete budeme žiť nebeským radostným životom, ak si od Neho vezmeme radostnú istotu, že Otec je s nami a že nás nikdy neopustí. Budeme teda napodobňovať Syna tak, že budeme vždy robiť to, čo sa páči Otcovi.

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti
Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie