Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA UTOROK PO 4. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 4. PÔSTNEJ NEDELI

Evanjelium:

Boli židovské sviatky a Ježiš vystupoval do Jeruzalema. V Jeruzaleme pri Ovčej bráne je rybník, hebrejsky zvaný Betsata, a pri ňom päť stĺporadí. V nich ležalo množstvo chorých, slepých, chromých a ochrnutých. Bol tam aj istý človek, chorý už tridsaťosem rokov. Keď ho tam videl Ježiš ležať a zvedel, že je už dlho chorý, povedal mu: „Chceš ozdravieť?“ Chorý mu odpovedal: „Pane, nemám človeka, čo by ma spustil do rybníka, keď sa zvíri voda. A kým sa ta sám dostanem, iný ma predíde.“ Ježiš mu vravel: „Vstaň, vezmi si lôžko a choď!“ A ten človek hneď ozdravel, vzal si lôžko a chodil. No v ten deň bola sobota, preto Židia hovorili uzdravenému: „Je sobota, nesmieš nosiť lôžko!“ Ale on im odvetil: „Ten, čo ma uzdravil, mi povedal: ‚Vezmi si lôžko a choď!‘“ Pýtali sa ho: „A kto je ten človek, čo ti povedal: ‚Vezmi a choď?‘“ Ale uzdravený nevedel, kto je to, lebo Ježiš sa vzdialil spomedzi zástupu, čo sa zišiel na tom mieste. Neskôr ho Ježiš našiel v chráme a povedal mu: „Hľa, ozdravel si, už nehreš, aby ťa nepostihlo niečo horšie.“ A ten človek šiel povedať Židom, že ho to Ježiš uzdravil. A Židia Ježiša prenasledovali za to, že robil takéto veci v sobotu. (Jn 5, 1-3. 5-16)

Podcast:

Zamyslenie:

          Je to dosť fascinujúce!: Ježišovi sa podarí dostať do prostriedku nejakého problému. Kamkoľvek ide, vždy je niekto „oslobodený, alebo vyliečený“; chce, aby ľudia cítili šťastie a radosť. Farizeji sa namiesto toho riešili, že je sobota. Ich chybná viera zabíjala ich ducha. Nevideli hriešnika ako človeka, ale len jeho zlé črty. Nič nie je horšie ako človek, ktorý nechce počúvať a vnímať druhých.

          Uzdravený muž bol chromým už dlhých tridsaťosem rokov. Ježiš sa ho pýta: «Chceš uzdravieť?» (Jn 5,6) Dovtedy žil v prázdne, pretože nenašiel Ježiša. Konečne nachádza niekoho, kto mu pomôže. Päť častí rybníka Betsada len sledovalo, keď začuli hlas Majstra: «Vstaň, vezmi si lôžko a choď» (Jn 5,8). Bola to len otázka okamihu.

          Ježišov hlas je Božím hlasom. Svätý Ján oveľa neskôr povie, že v rybníku Betsada si chorí ľudia liečili svoje telá, zatiaľ čo v krste si tí istí chorí liečili svoju dušu. V rybníku mohol byť vyliečený len jeden chorý. Krst však lieči vždy a všetkých. V obidvoch prípadoch sa Božia moc preukazuje vodou.

          Nepripomína nám náhodou tento bezmocný postihnutý muž našu vlastnú bezmocnosť konať dobro? Ako sami môžeme vyriešiť to, čo má nadprirodzený rozsah? Častokrát okolo seba vidíme „chromých“ ktorí sa nedokážu zbaviť svojej neslobody. Hriech človeka paralyzuje, ničí, zabíja … Musíme však uprieť svoj zrak Ježiša. Potrebujeme, aby nás ponoril do očisťujúceho kúpeľa do vôd modlitby, vyznania a otvorenia nášho ducha. Všetci môžeme byť buď čakajúcimi pri rybníku, alebo tými, ktorí sú nositeľmi Evanjelia tým druhým.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie