Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA UTOROK PO 4. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 4. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Evanjelium:

V Jeruzaleme boli sviatky Posvätenia chrámu. Bola zima. Ježiš sa prechádzal v chráme v Šalamúnovom stĺporadí. Obstúpili ho Židia a hovorili mu: „Dokedy nás chceš držať v neistote?! Ak si Mesiáš, povedz nám to otvorene.“ Ježiš im odvetil: „Už som vám povedal, a neveríte. Svedčia o mne skutky, ktoré konám v mene svojho Otca, ale vy neveríte, lebo nie ste z mojich oviec. Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a ony idú za mnou. Ja im dávam večný život. Nezahynú nikdy a nik mi ich nevytrhne z ruky. Môj Otec, ktorý mi ich dal, je väčší od všetkých a nik ich nemôže Otcovi vytrhnúť z ruky. Ja a Otec sme jedno.“ Jn 10, 22-30

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes vidíme Ježiša, ako sa prechádza v chráme počas sviatku Posvätenia chrámu. Práve vtedy sa ho Židia pýtajú: „Ak si Mesiáš, povedz nám to otvorene“ a Ježiš odpovedá: „(Jn 10, 24 – 25): „Už som vám povedal, a neveríte.“

         Iba prostredníctvom viery je človek schopný uznať Ježiša Krista za Božieho Syna. Keď sa Svätý Otec Ján Pavol II. v roku 2000 prihovoril mladým ľuďom pri príležitosti 15. svetového dňa mládeže v Tor Vergata, hovoril o „škole viery“. Na otázku „Za koho ma pokladajú zástupy?“ (Lk 9, 18) existuje mnoho odpovedí… Potom sa však Ježiš stáva osobnejším: „ale, za koho ma pokladáte vy?“. Aby sme mohli správne odpovedať na túto otázku, potrebujeme „zjavenie Otca“. Aby sme mohli odpovedať ako Šimon Peter – „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha“ (Mt 16, 16) -, je potrebná Božia milosť.

         Ale hoci Boh chce, aby všetci uverili a boli spasení, len pokorní ľudia sú schopní prijať dar milosti. Pravá múdrosť človeka spočíva v dôvere v Boha.

         Svätý Tomáš Akvinský komentuje tento úryvok z evanjelia slovami: „Vďaka slnečnému svetlu vidím, ale keď si zatvorím oči, nevidím; ale to nie je vina slnka, ale moja“.

Ježiš im hovorí, aby v neho verili, keď už nič iné, tak kvôli jeho skutkom, ktoré zjavujú Božiu moc: „Svedčia o mne skutky, ktoré konám v mene svojho Otca“ (Jn 10, 25).

         Ježiš pozná svoje ovce a jeho ovce počujú jeho hlas. Viera nám umožňuje spojiť sa s Ježišom prostredníctvom modlitby. Čo iné je modlitba ako spôsob komunikácie s Ježišom Kristom, ktorý nás miluje a vedie k Otcovi? A výsledkom a odmenou tejto dôvernosti s Ježišom v tomto živote je večný život, ako sme čítali v evanjeliu.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie