Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA UTOROK PO 6. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Evanjelium:

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Teraz idem k tomu, ktorý ma poslal, a nik z vás sa ma nepýta: ‚Kam ideš?‘ Ale srdce vám naplnil smútok, že som vám to povedal. Lenže hovorím vám pravdu: Je pre vás lepšie, aby som odišiel. Lebo ak neodídem, Tešiteľ k vám nepríde. Ale keď odídem, pošlem ho k vám. A keď príde on, ukáže svetu, čo je hriech, čo spravodlivosť a čo súd. Hriech je, že neveria vo mňa, spravodlivosť, že idem k Otcovi a už ma neuvidíte, a súd, že knieža tohto sveta je už odsúdené.“ (Jn 16,5-11)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes sa nám predstavuje hlbšie pochopenie skutočnosti Nanebovstúpenia Pána. V čítaní z Jánovho evanjelia na Veľkonočnú nedeľu Márii Magdaléne hovorí, aby ho nedržala, pretože ešte nevystúpil k Otcovi. V dnešnom evanjeliu Ježiš konštatuje, že učeníci sú „zmožení“, pretože smútok naplnil ich srdcia z jeho odchodu. Ježiš musí vystúpiť k Otcovi, avšak stále zostáva s nimi a s nami.

Ako môže odísť, a predsa zostať? Toto tajomstvo vysvetlil pápež Benedikt XVI.: „Vzhľadom na to, že Boh objíma a udržiava celý vesmír, Pánovo nanebovstúpenie znamená, že Kristus od nás neodišiel ďaleko, ale teraz, vďaka tomu, že je u Otca, je každému z nás navždy nablízku.

Naša nádej je v Ježišovi Kristovi; jeho víťazstvo nad smrťou nám dalo život, ktorý smrť nikdy nemôže zničiť, jeho život. Jeho zmŕtvychvstanie je overením toho, že duchovné je skutočné. Nič nás nemôže odlúčiť od Božej lásky. Nič nemôže zmenšiť našu nádej. Negatíva sveta nemôžu zničiť pozitíva Ježiša Krista. Nedokonalý svet, v ktorom žijeme, svet, v ktorom trpia nevinní, nás môže nasmerovať k pesimizmu. Ježiš Kristus nás však premenil na večných optimistov.

Živá prítomnosť Pána v našom spoločenstve, v našich rodinách, v tých aspektoch našej spoločnosti, ktoré možno právom nazvať „kresťanskými“, nám dala dôvod na nádej. Živá prítomnosť Pána v každom z nás nám dala radosť. Bez ohľadu na to, aká veľká je záplava negatív, ktoré s obľubou prezentujú médiá, pozitíva sveta ďaleko prevyšujú negatíva, pretože Ježiš Kristus vstal z mŕtvych. A vystúpil na nebesia, no neopustil nás.

Myšlienky k dnešnému evanjeliu:

  • Kto sa pri počúvaní titulov Ducha nepovznesie v duši, kto nepozdvihne svoju predstavu k najvyššej prirodzenosti? Nazýva sa pravý Duch, vedúci Duch, Svätý Duch.“ (sv. Bazil Veľký)
  • Duch Svätý nás robí Božími synmi a dcérami. Zapája nás do tej istej zodpovednosti, akú má Boh za svoj svet, za celé ľudstvo. Učí nás pozerať sa na svet, na druhých a na seba samých Božími očami.“ (pápež Benedikt XVI.)
  • Po Veľkej noci Duch Svätý usviedča svet z hriechu, totiž že svet neuveril v toho, ktorého poslal Otec. Ale ten istý Duch, ktorý odhaľuje hriech, je Tešiteľ, ktorý dáva ľudskému srdcu milosť pokánia a obrátenia.“ (KKC 1433)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnolde, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci Spoločnosti Božieho Slova
 pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie