Zamyslenia

ZAMYSLENIE
SPOMIENKU NA SVÄTÉHO GREGORA VEĽKÉHO, PÁPEŽA A UČITEĽA CIRKVI

ZAMYSLENIE SPOMIENKU NA SVÄTÉHO GREGORA VEĽKÉHO, PÁPEŽA A UČITEĽA CIRKVI

Evanjelium:

Farizeji a zákonníci povedali Ježišovi: „Jánovi učeníci sa často postia a modlia, aj učeníci farizejov, a tvoji jedia a pijú.“ Ježiš im povedal: „Vari môžete žiadať od svadobných hostí, aby sa postili, kým je ženích s nimi? No prídu dni, keď im ženícha vezmú; potom, v tých dňoch, sa budú postiť.“ Rozpovedal im aj podobenstvo: „Nik neodtrhne na záplatu z nového odevu a neprišije ju na starý odev, lebo nový by si roztrhal a na starý sa nehodí záplata z nového. A nik nevlieva nové víno do starých mechov, lebo nové víno mechy roztrhne a aj ono vytečie, aj mechy sa zničia. Ale nové víno treba naliať do nových mechov. A nik, kto pije staré, nechce nové, lebo si povie: ‚Staré je lepšie.‘“ (Lk 5, 33-39)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes pri uvažovaní nad evanjeliom môžeme odhaliť pascu, ktorú pripravili farizeji a zákonníci na Ježiša, keď dávajú do protikladu pôst a modlitbu farizejov a Jánových učeníkov proti tomu, ako sa správajú Ježišovi učeníci.

Ježiš nám hovorí, že je čas na modlitbu a pôst a čas na jedenie a pitie. Čo znamená, že ten istý človek, ktorý sa modlí a postí, je aj ten, ktorý je a pije. Môžeme to oceniť v našom každodennom živote. Napríklad, keď pozorujme jednoduchú radosť v rodine. Neskôr túto rodinu však môžu navštíviť súženia. Osoby sú tie isté, ale okolnosti sa líšia: „Vari môžete žiadať od svadobných hostí, aby sa postili, kým je ženích s nimi? No prídu dni,…“ (Lk 5, 34).

Na všetko je čas. „Svoj čas má trhať, svoj čas má zašívať.“ (Kaz 3, 7). Tieto slová vyslovené učeným mužom Starého zákona, určite nie najoptimistickejším, sa takmer zhodujú s jednoduchým podobenstvom o roztrhanom kabáte. A do istej miery sa pravdepodobne zhodujú aj s našou vlastnou skúsenosťou. Často robíme chybu, keď vtedy, keď máme šiť, trháme a keď máme trhať, šijeme. Vtedy sa všetko pokazí.

Sme pozvaní k tomu, aby sme si uvedomili, že len spolu s Ježišom dosiahneme slávu vzkriesenia cez jeho umučenie a smrť a že žiadna iná cesta nie je Božou cestou. Práve Šimon Peter je pokarhaný, keď sa pokúša odviesť Pána z jedinej cesty: „…nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské.“(Mt 16, 23). Ak si môžeme užiť niekoľko chvíľ pokoja a radosti, využime ich čo najlepšie. Pravdepodobne prídu aj ďalšie chvíle, keď sa budeme musieť postiť od dobra. Jediný rozdiel je v tom, že Kristus bude vždy pri nás.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie