Zamyslenia

ZAMYSLENIE
V DEŇ SPOMIENKY NA SVÄTÝCH ANJELOV STRÁŽCOV

ZAMYSLENIE V DEŇ SPOMIENKY NA SVÄTÝCH ANJELOV STRÁŽCOV

Beda ti, Korozain! Beda ti, Betsaida! Lebo keby sa v Týre a Sidone boli stali zázraky, ktoré sa stali u vás, dávno by boli v kajúcom rúchu sedeli v popole a kajali sa. Preto Týru a Sidonu bude na súde ľahšie ako vám. A ty, Kafarnaum, vari sa budeš vyvyšovať až do neba? Do pekla sa prepadneš! Kto vás počúva, mňa počúva, a kto vami pohŕda, mnou pohŕda. Kto však pohŕda mnou, pohŕda tým, ktorý ma poslal.“

Lk 10,13-16

Zamyslenie:

Dnes vidíme, ako Ježiš predniesol svoju reč v niektorých Galilejských mestách, v ktorých ohlasoval Evanjelium a konal skutky, ku ktorým ho povolal Otec. Nikde nekázal a nekonal zázraky, tak,  ako to robil v Korozaine, Betsaide a Kafarnaume. Výsev bol bohatý, ale úroda skromná. Ani Ježiš ich nedokázal presvedčiť …! Akou záhadou je ľudská sloboda! Môžeme totiž Bohu povedať „nie“ … Evanjeliové posolstvo nám nie je vnucované silou: je nám ponúkané, ale môžeme ho odmietnuť. Môžem ho prijať alebo odmietnuť. Úcta nášho Pána k mojej slobode je úplná. Aká je teda moja zodpovednosť?

Ježišové slová „Beda ti, Korozain! Beda ti, Betsaida!“ (Lk 10,13) naznačujú skôr utrpenie ako odsúdenie. Blízkosť Božieho kráľovstva pre tieto mestá nebola výzvou na pokánie a obrátenie. Ježiš uznáva, že v mestách Tire a Sidone by viac využili všetku milosť, ktorá bola udelená v Galilei.

Ale Ježišovo sklamanie je ešte väčšie, keď hovorí o Kafarnaume. „A ty, Kafarnaum, vari sa budeš vyvyšovať až do neba? Do pekla sa prepadneš!“ (Lk 10,15). Práve tam mal Peter svoj domov a Ježiš na toto mesto sústredil svoje kázanie. Opäť  sú to slová, pri ktorých skôr môžeme vnímať pocit smútku ako bolesti. Rovnako dobre by sme mohli povedať to isté o mnohých miestach a osobách našej doby. Veria, že sú vyzdvihnutí, ale v skutočnosti sú zvrhnutí.

Kto vás počúva, mňa počúva…“ (Lk 10,16). Tieto slová, ktorými sa končí dnešné evanjelium sú výzvou k obráteniu a sú nositeľmi nádeje. Ak počúvame Ježišov hlas, máme ešte čas. K obráteniu dochádza, keď láska vylúči z nášho života sebectvo, čo je našou úlohou po celý život. Svätý Maxim nám hovorí: „Nič nie je príjemnejšie a Bohom milovanejšie ako ľudia, ktorí sa k nemu obrátia s úprimnou ľútosťou.“

Aplikácia:

  • Tužim po obrátení?
  • Počuvam Kristové slové?

Zamyslenie v audio podobe:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci
jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti
pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc
nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie